Studencka Konferencja Naukowa „Trzeba bronić uniwersytetu”

6 kwietnia 2024 (sobota)
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Nabór abstraktów do 17 marca
Link do wydarzenia na Facebooku: [link]

Czy możemy dziś mówić o uniwersytecie jako o społeczności? Czy w miejscu, w którym spędzamy dni, semestry i lata, tworzymy wspólnotę, czy jedynie napędzamy biurokratycznego molocha? Wiele polskich uczelni zajmuje się masową produkcją dyplomów, duża część robi to odpłatnie. Niemało młodych decyduje się na studia zagranicą. „Najlepsze lata życia” ze wspomnień starszego pokolenia, wiele z nas spędza ciężko pracując na swoje utrzymanie, bardziej niż rozwijając swój potencjał. Konstytucyjny powszechny i równy dostęp do wykształcenia na naszych oczach staje się pustym frazesem. Po roku 2023, który ożywił polską społeczność studencką i zaowocował pierwszą od kilku lat okupacją, nadszedł rok nowych władz państwowych i wyborów rektorskich w całym kraju.

Konferencja Trzeba bronić uniwersytetu ma na celu oddanie głosu obecnemu pokoleniu studentów i studentek, tworząc przestrzeń zaangażowanej, krytycznej dyskusji o naszych uniwersytetach, szkołach wyższych, uczelniach, akademiach i politechnikach.

Poszukujemy wystąpień skupionych wokół m. in. następujących obszarów tematycznych:

  • problemów i wyzwań szkolnictwa wyższego w Polsce;
  • historii, teraźniejszości i przyszłości ruchów studenckich;
  • pozycji studentów, studentek, nauki oraz akademii w systemie neoliberalnym;
  • prywatyzacji i komercjalizacji sektora nauki;
  • upolitycznienia nauki i dydaktyki;
  • wpływu urynkowienia na produkcję wiedzy naukowej;
  • prekaryjności polskiej nauki (sytuacja doktorantów, punktoza, grantoza);
  • kulturotwórczej roli uniwersytetu;
  • drenażu mózgów;
  • teorii dóbr wspólnych.

Zgłoszenia w formie abstraktu o długości nieprzekraczającej 300 słów prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy: [link]

Zgłoszenia oceni rada naukowa w składzie: dr hab. Piotr Schollenberger, prof. Monika Kostera, dr Adam Ostolski, dr Weronika Parfianowicz, dr Krystian Szadkowski.

Przewidujemy 20 minut na każde wystąpienie oraz czas na dyskusję. Zaprosiliśmy również na gościnne wykłady kilka znanych postaci ze środowiska akademickiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Patronami wydarzenia są Wydział Socjologii UW, Krytyka Polityczna i Praktyka Teoretyczna.

Poniżej załączamy tematyczne materiały.

https://www.ozzip.pl/images/pdf/ALARM_1_2023-v2.pdf
https://www.ozzip.pl/publikacje/biuletyn-ip/item/3003-alarm-studencki-2
https://noweotwarcie.wordpress.com/
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/issue/view/179


Dodaj komentarz