6 marca 2024

Czym jest MISH?

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (/mish/) to miejsce, które umożliwia studiowanie w pełnym znaczeniu tego słowa. Jeśli masz konkretne oczekiwania wobec twoich studiów i jesteś gotów lub gotowa włożyć wysiłek w stworzenie własnego planu zajęć, podjęcie współpracy z tutorem i pisanie prac rocznych, rozwiniesz swoje skrzydła naukowo oraz nawiążesz znajomości na całe życie.

Kolegium oferuje swoim studentom i studentkom nie tylko elastyczność w doborze interestujących przedmiotów spoza regularnych programów studiów, ale również wsparcie finansowe w rozwoju naukowym (m. in. mikrogranty na pokrycie kosztów udziału w konferencjach), wyjazdy i wydarzenia integracyjne oraz możliwości współpracy z kadrą akademicką.

Absolwenci i absolwentki naszego Kolegium są autorami wielu ważnych książek, między innymi: