18 lipca 2020

adMISH


Czym jest adMISH?


Jest to aplikacja (portal) służąca do wspomagania obsługi waszych studiów. Służy do składania planów rocznych i semestralnych, wgrywania pracy rocznej i rozliczania roku. O wszystkich tych czynnościach dowiecie się, klikając „czytaj dalej”.

Przewodnik po adMISHU


Do adMISHU logujecie się pod tym adresem. Dane do logowania są dokładnie takie same, jak wasze dane w USOS. Po zalogowaniu, zobaczycie przed sobą Panel Studenta, czyli stronę główną, zawierającą najważniejsze informacje o waszym planie i opiekunach.

Aktywne programy w Kolegium MISH to po prostu zadeklarowane przez was kierunki dyplomowe (spokojnie, można je zmienić, o tym zaraz). Po wybraniu tutora, zostanie on wpisany w pole „aktywni tutorzy” razem ze swoim adresem e-mail.

W menu po lewej stronie zobaczycie zakładki, służące do importowania przedmiotów, składania pracy i rozliczenia roku. W odpowiednim terminie, w polu „plany studiów” zobaczycie opcję „dodaj nowy plan”. Zanim będziecie mieli możliwość skonstruowania planu, musicie zaimportować do adMISH przedmioty z USOS.


Importowanie przedmiotów z USOS


Aby zaimportować lub zaktualizować przedmioty, które chcecie zamieścić w planie, musicie przejść do sekcji „Przedmioty” w menu po lewej stronie, a następnie wybrać opcję „zaimportuj/zaktualizuj listę przedmiotów”. Musicie aktualizować ją za każdym razem, kiedy zostajecie dorejestrowani do przedmiotu, który chcecie wpisać w plan.


Złożenie planu


Po wybraniu opcji „Nowy Plan” będziecie musieli określić, jaki rodzaj planu składacie. Do wyboru jest plan roczny lub semestralny. Następnie należy określić dziedziny, z których przedmioty umieścicie w swoim planie w danym roku. Nie musicie umieszczać przedmiotów z dwóch dziedzin już w semestrze zimowym – możecie dodać przedmiot z drugiej dziedziny w planie na semestr letni lub w marcowej korekcie do planu. Nie zapomnijcie jednak wspomnieć o tym w uwagach. Zaakceptujcie swoje wybory, a plan pojawi się na liście planów.

Następnym krokiem jest przycisk „opcje” i wybór „edytuj przedmioty”. To tam wybieracie, które przedmioty z USOS deklarujecie w planie na dany rok akademicki. Plan roczny musi zawierać łącznie 60 ECTS, a plan semestralny 30 ECTS. Istnieje jednak możliwość złożenia planu rocznego z mniejszą liczbą ECTS, o ile opiekun roku wyrazi na to zgodę.

Informacje o ekwiwalentach powinny znaleźć się w uwagach do planu.

Po zablokowaniu planu i przesłaniu go do zatwierdzenia, plan zostaje wysłany do tutora, a po jego akceptacji – do opiekuna roku. Wiąże was data obowiązku złożenia planu, zatem nieistotne jest, kiedy opiekun zaakceptuje plan, jeśli wy złożyliście go w terminie. Korekty do planu rocznego przysługują wam do 31 marca.


Wgranie pracy rocznej


Aby złożyć w systemie pracę roczną, należy wybrać „praca roczna” z menu po lewej stronie, a następnie wybrać przycisk „dodaj nową pracę roczną”. Następnie musicie wybrać osobę oceniającą waszą pracę i uzupełnić szczegóły.

Po zatwierdzeniu praca roczna zostanie wysłana do oceny do waszego tutora/opiekuna pracy.


Rozliczenie roku


Aby rozliczyć rok, należy przede wszystkim upewnić się, że do terminu rozliczenia, mamy oceny ze wszystkich przedmiotów, umieszczonych w planie (w tym pracy rocznej) i przedmioty te podpięte są pod program i etap. Następnie z menu po lewej stronie należy wybrać opcję „rozliczenie roku” i programy, które chcielibyście rozliczyć. Co do zasady, rozliczamy wszystkie aktywne programy na raz. Wyjątek mogą stanowić osoby składające 2 plany w jednym roku akademickim. System kieruje nas przez wszystkie kroki rozliczenia, co czyni je znacznie łatwiejszym niż kiedyś.

W tym miejscu możecie, w terminach określonych w Organizacji Studiów, zmienić kierunki dyplomowe, realizowane w ramach MISH. Należy w tym celu wybrać odpowiednie pola podczas rozliczania roku.

Podobnie jak w przypadku złożenia planu, wiąże was tylko termin zgłoszenia roku do rozliczenia. Termin ten można wydłużyć, uzyskując zgodę KJD. Wymaga to złożenia podania z uzasadnieniem.