Uchwały RSS 2020/2021

Wybór Przewodniczącego Rady:

Uchwała Rady numer M/1/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Oświadczenie Przewodniczącego Rady o objęciu mandatu członka Parlamentu Studentów UW z 11 listopada 2020 roku

Wybór Wiceprzewodniczącej Rady:

Uchwała Rady numer M/2/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Wybór pełnomocnika finansowego:

Uchwała Rady numer M/4/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Sekcja Informacji:

Uchwała Rady numer M/9/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Sekcja Integracji:

Uchwała Rady numer M/8/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Sekcja Kultury:

Uchwała Rady numer M/7/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Sekcja Nauki:

Uchwała Rady numer M/6/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Sekcja Promocji:

Uchwała Rady numer M/5/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Rzeczniczka Praw Studenta:

Uchwała Rady numer M/10/1/FF/2020-2021 z 11 listopada 2020 roku

Delegowanie studenta do Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego:

Uchwała Rady numer M/11/2/FF/2020-2021 z 25 listopada 2020 roku

Opinia o sposobie tworzenia list rankingowych studentów Kolegium MISH na potrzeby Stypendium Rektora:

Uchwała Rady numer M/12/3/FF/2020-2021 z 15 grudnia 2020 roku

Delegowanie przedstawicieli studentów do Komisji Rekrutacyjnej:

Uchwała Rady numer M/13/4/FF/2020-2021 z 4 lutego 2021 roku

Opinia na temat wykazu opłat za usługi edukacyjne Kolegium MISH:

Uchwała Rady numer M/14/5/FF/2020-2021 z 10 lutego 2021 roku

 

Uchwały RSS 2019/2020

Wybór Przewodniczącej Rady:

Uchwała Rady numer M/1/1/AC/2019-2020 z 18 listopada 2019 roku

Wybór Wiceprzewodniczącej Rady:

Uchwała Rady numer M/2/1/AC/2019-2020 z 18 listopada 2019 roku

Wybór pełnomocników finansowych:

Uchwała Rady numer M/3/1/AC/2019-2020 z 18 listopada 2019 roku

Uchwała Rady numer M/4/1/AC/2019-2020 z 18 listopada 2019 roku

Sekcja Informacji:

Uchwała Rady numer M/7/1/AC/2019-2020 z 18 listopada 2019 roku

Sekcja Kultury:

Uchwała Rady numer M/6/1/AC/2019-2020 z 18 listopada 2019 roku

Sekcja Promocji:

Uchwała Rady numer M/5/1/AC/2019-2020 z 18 listopada 2019 roku

Koordynator ds. Nauki:

Uchwała Rady nr M/10/2/AC/2019-2020 z 3 grudnia 2019 roku

Koordynator ds. Kontaktów Zewnętrznych:

Uchwała Rady nr M/12/2/AC/2019-2020 z 3 grudnia 2019 roku

Koordynator ds. Organizacji i Integracji:

Uchwała Rady nr M/11/2/AC/2019-2020 z 3 grudnia 2019 roku

Rzeczniczka Praw Studenta:

Uchwała Rady nr M/9/2/AC/2019-2020 z 3 grudnia 2019 roku

Zaopiniowanie sposobu tworzenia list rankingowych studentów Kolegium MISH na potrzeby Stypendium Rektora:

Uchwała Rady nr M/13/3/AC/2019-2020 z 14 stycznia 2020 roku

Delegowanie przedstawiciela studentów do Komisji Rekrutacyjnej:

Uchwała Rady nr M/16/4/AC/2019-2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Delegowanie studenta do Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego:

Uchwała Rady nr M/14/4/AC/2019-2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Zaopiniowanie wykazu opłat za usługi edukacyjne:

Uchwała Rady nr M/15/4/AC/2019-2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Potwierdzenie uzgodnienia z RSS sposobu organizacji studiów:

Uchwała Rady nr M/17/5/AC/2019-2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Wyrażenie zgody RSS na powołanie prof. dr hab. Marka Wąsowicza na Dyrektora Kolegium na kadencję 2020-2024:

Uchwała Rady nr M/18/5/AC/2019-2020 z dnia 2 października 2020 roku

Stanowisko RSS ws. powołania dr Pawła Poławskiego na Zastępcę Dyrektora Kolegium MISH ds. studenckich na kadencję 2020-2024:

Uchwała Rady nr M/19/6/AC/2019-2020 z dnia 13 października 2020 roku

Delegowanie studenta do Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego: 

Uchwała Rady nr M/20/7/AC/2019-2020 z dnia 3 listopada 2020 roku

 

Pozostałe dokumenty

Sprawozdanie z rocznej działalności członków RSS oraz RPS w kadencji 2019-2020 r.