18 lipca 2020

Uchwały, protokoły i sprawozdania

Strona w budowie!

Odpowiedni paragraf Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, chęć spełnienia wymogu jawności informacji publicznych, a także rozum oraz godność człowieka stanowią, że wszystkie uchwały podejmowane przez zarząd (radę) jednostki powinny być podane do wiadomości studentów w ciągu siedmiu dni od ich podjęcia. No to je wieszamy. Jeśli macie jakieś pytania – piszcie, mówcie i pytajcie. Aktualne uchwały i inne akty podejmowane przez aktualną Radę Samorządu Studentów znajdziecie tutaj.

Archiwum

Kadencja Zarządu 2018/19

Przewodnicząca: Joanna Nawrotkiewicz
 1. Uchwała Zarządu numer 1 z 10 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
 2. Uchwała Zarządu numer 2 z 10 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu
 3. Uchwała Zarządu numer 3 z 10 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Promocji ZSS Kolegium MISH UW
 4. Uchwała Zarządu numer 4 z 10 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Organizacji i Integracji ZSS Kolegium MISH UW
 5. Uchwała Zarządu numer 5 z 10 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury ZSS Kolegium MISH UW
 6. Uchwała Zarządu numer 6 z 10 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Informacji ZSS Kolegium MISH UW
 7. Uchwała Zarządu numer 7 z 10 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Naukowej ZSS Kolegium MISH UW
 8. Uchwała Zarządu numer 8 z 10 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kontaktów Zewnętrznych ZSS Kolegium MISH UW
 9. Uchwała Zarządu numer 9 z 10 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 10. Uchwała Zarządu numer 10 z 10 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 11. Uchwała Zarządu numer 11 z 10 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika ds. Studenta ZSS Kolegium MISH UW
 12. Uchwała Zarządu numer 12 z 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu XI Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną + Regulamin
 13. Uchwała Zarządu numer 13 z 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu XI Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną
 14. Uchwała Zarządu numer 14 z 13 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 15. Uchwała Zarządu numer 15 z 21 lutego 2019 r. w sprawie opinii na temat wykazu opłat za usługi edukacyjne Kolegium MISH UW
 16. Uchwała Zarządu numer 16 z 21 lutego 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela studentów do Komisji Rekrutacyjnej MISH UW
 17. Protokół z zebrania ZSS MISH UW z 10 listopada 2018 r.
 18. Sprawozdanie ze spotkania z Dyrekcją „MISH bez przyszłości”
 19. Sprawozdanie z II Kongresu MISH w Krakowie + konkluzje

Kadencja Zarządu 2017/2018

Przewodniczący: Michał Pawłowski
 1. Uchwała Zarządu numer 1/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
 2. Uchwała Zarządu numer 2/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
 3. Uchwała Zarządu numer 3/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania Sekcji Organizacji i Integracji
 4. Uchwała Zarządu numer 4/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania Sekcji Promocji
 5. Uchwała Zarządu numer 5/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania Sekcji Kultury
 6. Uchwała Zarządu numer 6/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania Sekcji Naukowej
 7. Uchwała Zarządu numer 7/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania Sekcji Informacji
 8. Uchwała Zarządu numer 8/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie pełnomocnictwa ds. studenckich
 9. Uchwała Zarządu numer 8/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie pełnomocnictwa finansowego
 10. Uchwała Zarządu numer 10/2017-18 z 23 listopada 2017 roku w sprawie pełnomocnictwa finansowego
 11. Uchwała Zarządu numer 11/2017-18 z 23 listopada 2017 roku – regulamin X Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną
 12. Uchwała Zarządu nr. 12/2017-18 z 22 stycznia 2018 – uchwała w sprawie opinii na temat nowelizacji Zasad Studiowania
 13.  Uchwała Zarządu nr. 13/2017-18 z 22 stycznia 2018 – opinia w sprawie zmian opłat za usługi edukacyjne
 14. Uchwała Zarządu nr 14-2017-18 z 23 lutego 2018 w sprawie delegowania przedstawiciela studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW
 15. Uchwała Zarządu nr 23 z 27 września 2018 (podpisy) w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu opiekunów lat
  1. Raport z ankiety ewaluacyjnej 2017/18 – załącznik do Uchwały Zarządu nr 23
  2. Raport z ewaluacji opiekunów lat w okresie wrzesień 2017- marzec 2018
 16. Raport z ankiety ewaluacyjnej dot. pracy sekretariatu w roku akademickim 2017/18
 17. Protokół z zebrania ZSS MISH UW 4 stycznia 2018 (Nr 1)
 18. Protokół z zebrania ZSS MISH UW z 23 lutego 2018 (Nr 2)
 19. Protokół z zebrania ZSS MISH UW z 14 maja 2018 (Nr 3)
 20. Protokół z zebrania ZSS MISH UW z 7 czerwca 2018 (Nr 4)
 21. Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z dnia 6 grudnia 2017
 22. Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z dnia 30 maja 2018
 23. Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 30.05.2018 r.

Kadencja Zarządu 2016/2017

Przewodniczący: Michał Pawłowski
 1. Uchwała Zarządu numer 1/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
 2. Uchwała Zarządu numer 2/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
 3. Uchwała Zarządu numer 3/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Sekcji Organizacji i Integracji
 4. Uchwała Zarządu numer 4/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Sekcji Promocji
 5. Uchwała Zarządu numer 5/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Sekcji Kultury
 6. Uchwała Zarządu numer 6/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Sekcji Naukowej
 7. Uchwała Zarządu numer 7/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Sekcji Dydaktycznej
 8. Uchwała Zarządu numer 8/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Sekcji Informacji
 9. Uchwała Zarządu numer 9/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta
 10. Uchwała Zarządu numer 10/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie nadania pełnomocnictwa w sprawach finansowych (P. Zalewski)
 11. Uchwała Zarządu numer 11/2016-17 z 16 listopada 2016 roku w sprawie nadania pełnomocnictwa w sprawach finansowych (M. Bednarski)
 12. Uchwała Zarządu numer 12/2016-17 z 20 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę roczną
 13. Uchwała Zarządu numer 13/2016-17 z 20 listopada 2016 roku – dokonanie wykładni Regulaminu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW
 14. Uchwała Zarządu numer 14/2016-17 z 3 lutego 2017 roku – Opinia na temat nowelizacji Zasad Studiowania Kolegium MISH UW
 15. Uchwała Zarządu numer 15/2016-17 z 21 lutego 2017 roku – Opinia na temat opłat za usługi edukacyjne Kolegium MISH UW
 16. Uchwała Zarządu numer 16/2016-17 z 13 marca 2017 roku w sprawie delegowania przedstawicieli studentów do Komisji Rekrutacyjnej
 17. Uchwała numer 17/2016-17 z dnia 13 marca 2017 roku – Opinia na temat nowelizacji Zasad Studiowania Kolegium MISH UW
 18. Uchwała numer 18/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany Rzecznika Praw Studenta
 19. Uchwała numer 19/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie oceny pracy sekretariatu Kolegium MISH UW na podstawie ankiety ewaluacyjnej
 20. Załącznik do uchwały numer 19/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku –  Raport z wyników ankiety ewaluacyjnej sekretariatu Kolegium MISH UW
 21. Uchwała numer 20/2016-17 z dnia 3 października 2017 – Opinia o powołaniu opiekunów lat
 22. Załącznik do uchwały numer 20/2016-17 z dnia 3 października 2017 – Raport z wyników ankiety ewaluacyjnej opiekunów lat Kolegium MISH UW
 23. Uchwała numer 21/2016-17 z dnia 3 października 2017 w sprawie ustalenia odsetka studentów uprawnionych do otrzymania Stypendium Rektora UW
 24. Podanie do Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia w związku z Uchwałą nr 21:
  • Załącznik do uchwały nr 21/2016-17 z dnia 3 października część 1.
  • Załącznik do uchwały nr 21/2016-17 z dnia 3 października część 2.
 25. Opinia w sprawie nowego minimum programowego na WPiA przekazana Dyrekcji Kolegium MISH: Treść opinii
 26. Uchwała numer 22/2016-17 z dnia 16 października 2017 w sprawie delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej
 27. Komentarz RPS do raportu Komisji Rewizyjnej (25.10.2017)
 28. Komentarz KR do komentarza RPS (26.10.2017)
 29. Komentarz RPS do komentarza KR do komentarza RPS (26.10.2017)
 30. Oświadczenia wyborcze – ZSS 2016/2017
 31. Protokoły z posiedzeń:
  • Protokół z posiedzenia ZSS z dnia 16 listopada 2016 roku (Nr 1);
  • Protokół z posiedzenia ZSS z dnia 14 stycznia 2017 (Nr 2);
  • Protokół z posiedzenia ZSS z dnia 17 marca 2017 roku (Nr 3);
  • Protokół z posiedzenia ZSS z dnia 5 maja 2017 roku (Nr 4);
  • Protokół z posiedzenia ZSS z dnia 4 czerwca 2017 roku (Nr 5)
 32. Protokoły z Walnych Zebrań:
  • Protokoł z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z dnia 3 listopada 2016 roku (Nr 1);
  • Protokoł z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z dnia 28 listopada 2016 roku (Nr 2);
  • Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z dnia 24 maja 2017 roku (Nr 3);
  • Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z dnia 25 października 2017 roku (Nr 4);
 33. Protokoły z przeprowadzonych wyborów:
  • Protokół z wyborów do Zarządu Samorządu Studentów (07.11.2016)
  • Protokół z wyborów do Rady Wydziału (07.11.2016)
  • Protokół z wyborów do Parlamentu Studentów (07.11.2016)
 34. Sprawozdanie z działalności sekcji organizacji i integracji w roku akademickim 2016/2017
 35. Najważniejsze statystyki z Poronina 2017 opublikowane na stronie samorządu na Facebooku w dn. 21 września 2017 r. [infografika]
 36. List otwarty posłów oraz posłanek PSUW ws. proponowanych zmian w sądownictwie RP z dn. 19.07.2017 r.
 37. Zastrzeżenia do pracy Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach wyborów przedstawicieli studenckich do organów uniwersyteckich w Kolegium MISH UW z dn. 20.11.2017 r.

Kadencja Zarządu 2015/2016

Przewodniczący: Ryszard Jamka
 1. Uchwała Zarządu numer 1/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. wyboru Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW;
 2. Uchwała Zarządu numer 2/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. wyboru Wiceprzewodniczącej ZSS Kolegium MISH UW;
 3. Uchwała Zarządu numer 3/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Organizacji i Integracji ZSS Kolegium MISH UW;
 4. Uchwała Zarządu numer 4/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Promocji ZSS Kolegium MISH UW;
 5. Uchwała Zarządu numer 5/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Kultury ZSS Kolegium MISH UW;
 6. Uchwała Zarządu numer 6/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Naukowej ZSS Kolegium MISH UW;
 7. Uchwała Zarządu numer 7/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji ds. Kontaktów Zewnętrznych ZSS Kolegium MISH UW;
 8. Uchwała Zarządu numer 8/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Informacji ZSS Kolegium MISH UW;
 9. Uchwała Zarządu numer 9/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. pełnomocnictwa sprawach finansowych;
 10. Uchwała Zarządu numer 10/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. pełnomocnictwa do spraw finansowych;
 11. Uchwała Zarządu numer 11/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. uchwalenia regulaminu Konkursu na pracę roczną;
 12. Uchwała Zarządu numer 12/2015-16 z 10 marca 2016 roku ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW;
 13. Uchwała Zarządu numer 13/2015-16 z 13 marca 2016 roku ws. powołania Rzecznika Praw Studenta;
 14. Uchwała Zarządu numer 14/2015-16 z dnia 27 lipca 2016 roku ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekunów lat;
 15. Uchwała Zarządu numer 15/2015-16 z 30 września 2016 roku ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW;
 16. Uchwała Zarządu numer 16/2015-16 z 17 października 2016 roku ws. wyrażenia opinii o powołaniu kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej;
 17. Uchwała Zarządu numer 17/2015-16 z 19 października 2016 roku ws. odwołania Przewodniczącej Sekcji Naukowej;
 18. Uchwała Zarządu numer 18/2015-16 z dnia 28 października 2016 roku ws. wyrażenia zgody na powołanie zastępcy kierownika do spraw studenckich międzywydziałowej jednostki organizacyjnej;
 19. Uchwała Zarządu numer 19/2015-16 z 9 listopada 2016 roku ws. ustalenia odsetka studentów uprawnionych do otrzymania Stypendiów Rektora UW;
 20. Stanowisko Dyrekcji Kolegium MISH UW i Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia określonego kierunku i poziomu kształcenia, cz.1;
 21. Stanowisko Dyrekcji Kolegium MISH UW i Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia określonego kierunku i poziomu kształcenia, cz.2;
 22. Notatka ze spotkania Ryszarda Jamki, Przewodniczącego ZSS MISH UW, z prof. dr hab. Markiem Wąsowiczem, kandydatem na stanowisko Dyrektora Kolegium MISH;
 23. Rozliczenie finansowe Poronina 2016;
 24. Raport dotyczący Poronina 2016 na podstawie ankiety przeznaczonej dla uczestników wyjazdu;
 25. Raport dotyczący działalności ZSS w pierwszej części kadencji (wyłącznie na podstawie zorganizowanej ankiety studenckiej);
 26. Protokół z posiedzenia ZSS z 22 listopada 2015 roku (Nr 1/15);
 27. Protokół z posiedzenia ZSS z 13 grudnia 2015 roku (Nr 2/15);
 28. Protokół z posiedzenia ZSS z 10 marca 2016 roku (Nr 3/16);
 29. Protokół z posiedzenia ZSS z 28 czerwca 2016 roku (Nr 4/16);
 30. Protokół ze Zgromadzenia Walnego Studentów Kolegium MISH z dnia 30 listopada 2015 roku (Nr 1/2015);
 31. Protokół ze Zgromadzenia Walnego Studentów Kolegium MISH z dnia 17 maja 2016 roku (Nr 2/2016).

Kadencja Zarządu 2014/15 (od 10.03.2015)

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 24 marca 2015 roku
 2. Protokół walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW z dn. 24 marca 2015 roku
 3. Uchwała Zarządu nr 16/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. delegowania przedstawicieli studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW
 4. Uchwała Zarządu nr 17/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. wyboru Przewodniczącego Sekcji ds. Studenckich
 5. Uchwała Zarządu nr 18/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. wyrażenia opinii dotyczącej opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW
 6. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 21 kwietnia 2015 roku
 7. Protokół walnego z zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW z dnia 21 kwietnia 2015 roku
 8. Uchwała Zarządu nr 20/2014-15 z 27 października 2015 ws. wydelegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 9. Protokół z walnego zgromadzenia z 27 października 2015 r.
 10. Uchwała Zarządu nr 21/2014-15 z 9 listopada 2015 ws. ustalenia progu punktowego w konkursie o Stypendium Rektora wraz z podaniem do rektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Marty Kicińskiej-Habior

Kadencja Zarządu 2014/15 (do 10.03.2015)

Przewodnicząca: Anna Dobrowolska
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji ZSS Kolegium MISH UW
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Kultury ZSS Kolegium MISH UW
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Naukowej ZSS Kolegium MISH UW
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Minimów i Tutoringu ZSS Kolegium MISH UW
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych ZSS Kolegium MISH UW
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Studenckich ZSS Kolegium MISH UW
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Pełnomocnika ds. Informacji ZSS Kolegium MISH UW
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Joannie Ucińskiej ZSS Kolegium MISH UW
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Michałowi Stefaniakowi ZSS Kolegium MISH UW
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Magdalenie Front ZSS Kolegium MISH UW
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Indze Bobrowskiej ZSS Kolegium MISH UW
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. uchwalenia regulaminu VI Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną w Kolegium MISH UW
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Zastępcy Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW
 15. Wniosek w sprawie Rzecznika Praw Studenckich z 10 grudnia 2014
 16. Protokół z zebrania Zarządu dnia 18 grudnia 2014
 17. Uchwała Zarządu nr 15/2014-15 z 10 marca 2015 ws. powołania Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW
 18. Rezygancja Dariusza Standerskiego z mandatu członka Zarządu

Kadencja Zarządu 2013/14

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2013-14 z 28 listopada 2013 ws. wniosku o powołanie opiekuna roku (dr Michał Mizera)
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. wyboru przewodniczącej
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Promocji i Informacji
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Kultury
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Naukowej
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji ds. Praktyki Studiowania i Tutoringu
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2013-14 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2013-14 z 10 grudnia 2013 ws. wniosku o siedzibę ZSS
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2013-14 z 18 grudnia 2013 ws. opinii o powołaniu opiekuna roku (dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz)
 15. Uchwała Zarządu nr 15/2013-14 z 13 marca 2014 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW
 16. Uchwała Zarządu nr 16/2013-14 z 6 października 2014 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 17. Uchwała Zarządu nr 17/2013-14 z 6 października 2014 ws. opinii o powołaniu opiekuna roku
 18. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 28 października 2014 roku

Kadencja Zarządu 2012/13

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2012- 13 z 14 listopada 2012 ws. wyboru Przewodniczącej
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Promocji i Informacji
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Kultury
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji ds. Praktyki Studiowania
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Sekcji ds. Reformy MISH i Nowelizacji Zasad Studiowania
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Naukowej
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Zastępcy Przewodniczącego
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (S. Żbik)
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (A. Paszkowska)
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2012- 13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (A. Pachowska)
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2012-13 z 10 grudnia 2012 ws. wyrażenia zgody na powołanie p.o. zastępcy dyrektora Kolegium MISH UW właściwego do spraw studenckich
 13. Protokół z wyborów uzupełniających z dn. 19.03.2013 r.
 14. Uchwała Zarządu nr 13/2012-13 z 10 kwietnia 2013 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Zarządu ds. Reformy MISH i Nowelizacji Zasad Studiowania (R. Smoleń, D. Standerski)
 15. Uchwała Zarządu nr 14/2012-13 z 10 kwietnia 2013 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacji i Integracji (M. Zaradkiewicz)
 16. Spotkanie rektorskiego Zespołu ds. rozwoju studiów międzyobszarowych na UW oraz przedstawicieli Samorządów Studentów Kolegiów MISH i MISMaP UW, 13 czerwca 2013 r. – podsumowanie
 17. Uchwała Zarządu nr 15/2012-13 z 7 września 2013 r. ws. propozycji wprowadzenia ekwiwalentów dla semiotyki logicznej w roku akademickim 2013/14
 18. Podanie o przedłużenie terminu złożenia dokumentów do rozliczenia roku akademickiego 2012/2013 do 27 września 2013 r.
 19. Uchwała Zarządu nr 16/2012-13 z 27 września 2013 ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, II roku studiów II stopnia oraz V roku studiów jednolitych magisterskich (dr Małgorzata Głowacka-Grajper)
 20. Uchwała Zarządu nr 17 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, II roku studiów II stopnia (drugi dyplom) oraz V roku studiów jednolitych magisterskich (drugi dyplom) (prof. dr hab. Danuta Ulicka)
 21. Uchwała Zarządu nr 18 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna III roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich (dr Marta Bucholc)
 22. Uchwała Zarządu nr 19 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych magisterskich (dr Katarzyna Sadkowska)
 23. Uchwała Zarządu nr 20 2012-13 z 1 października 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu pełnomocnika ds. studenckich
 24. Uchwała Zarządu nr 21 2012-13 z 1 października 2013 r. ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 25. Uchwała Zarządu nr 22 2012-13 z 7 października 2013 r. ws. delegowania przedstawicieli Studentów do komisji rekomendującej opiekunów naukowych
 26. Uchwała Zarządu nr 23 2012-13 z 23 października 2013 r. ws. obliczania procentu studentów, którzy będą otrzymywać stypendium rektora, w stosunku do całego kierunku studiów
 27. Wniosek Przewodniczącej Zarządu z 8 października 2013 r. o przeprowadzenie wyborów przez KW SS UW
 28. Wniosek Przewodniczącej Zarządu z 30 października 2013 r. o zwołanie Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW na 6 listopada 2013 r.
 29. Protokół z Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW 6 listopada 2013 r.
 30. Rafał Smoleń, Kierunki rozwoju Kolegium MISH UW, wystąpienie wygłoszone na Walnym Zgromadzeniu Studentów MISH UW w dn. 6 listopada 2013 r.
 31. Uchwała Zarządu nr 24 2012-13 z 21 listopada 2013 r. ws. wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Kolegium MISH właściwego ds. studenckich
 32. Protokół z wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium MISH UW z dn. 14 listopada 2013 r.

Kadencja Zarządu 2011/12 (25.10.2011 – 12.11.2012)

Przewodniczący: Rafał Smoleń (14.06-12.11.2012)
 1. Wniosek z 12 listopada 2012 r. adresowany do Rektora UW, prof. Marcina Pałysa, ws. powołania zastępcy lub p.o. zastępcy dyrektora Kolegium MISH UW właściwego ds. studenckich
 2. Rafał Smoleń, Wystąpienie na Walnym Zebraniu Studentów Kolegium MISH UW w dn. 24 października 2012 r. – fragmenty
 3. Wniosek Przewodniczącego Zarządu z 15 października 2012 o zwołanie Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW na dz. 24 października 2012
 4. Uchwała Zarządu nr 60 z 10 października 2012 – wniosek do Prorektor ds. Studentów w sprawie obliczania procentu studentów, którzy będą otrzymywać stypendium rektora, w stosunku do całego kierunku studiów [zob. także skan złożonego wniosku]
 5. Uchwała Zarządu nr 59 z 8 października 2012 – wniosek do Dyrektor Kolegium MISH UW w sprawie zmiany terminu wyrejestrowania z zajęć w systemie USOS
 6. Informacja Komisji Wyborczej SS UW z 20 października 2012 ws. trybu i terminu wnoszenia protestów wyborczych
 7. Obwieszczenie Komisji Wyborczej SS UW o przeprowadzeniu wyborów do ZSS Kolegium MISH UW, Rady Kolegium MISH UW i Parlamentu Studentów UW w dn. 30 listopada 2012 [zob. także: obwieszczenie o zmianie godzin wyborów]
 8. Uchwała Zarządu nr 58 z 2 października 2012 ws. złożenia wniosku o przeprowadzenie wyborów członków organów Samorządu oraz przedstawicieli studentów w innych organach, dokonywanych przez walne zebrania
 9. Uchwała nr 57 nie została podjęta.
 10. Uchwała Zarządu nr 56 z 29 września 2012 ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna pierwszego roku studiów (prof. D. Ulicka)
 11. Uchwała Zarządu nr 55 z 17 września 2012 w sprawie delegowania przedstawicieli Studentów do komisji egzaminacyjnych w rekrutacji na studia II stopnia w Kolegium MISH UW
 12. Uchwała Zarządu nr 54 z 17 września 2012 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW (P. Jędral)
 13. Uchwała Zarządu nr 53 z 17 września 2012 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW (D. Brzeszcz, O. Lubiński, D. Sitnicka)
 14. Uchwała Zarządu nr 51 z 22 lipca 2012 ws. propozycji wprowadzenia ekwiwalentów dla Semiotyki logicznej
 15. Uchwała nr 50 nie została podjęta – podejmując uchwałę nr 51, Zarząd pomylił się w liczeniu. De facto była to więc uchwała nr 50.
 16. Informacja Zarządu z 14 czerwca 2012 ws. trybu zwołania posiedzenia Zarządu z 14 czerwca 2012
 17. Uchwała Zarządu nr 49 z 14 czerwca 2012 ws. odwołania pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (M. Rudzki)
 18. Uchwała Zarządu nr 48 z 14 czerwca 2012 ws. odwołania pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (St. Płotek-Niecikowski)
 19. Uchwała Zarządu nr 47 z 14 czerwca 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (R. Smoleń)
 20. Uchwała Zarządu z nr 46 z 14 czerwca 2012 ws. wyboru Przewodniczącego (R. Smoleń)
Dotacje ZSS UW: wnioski oraz sprawozdania z realizacji wraz z rozliczeniem
 1. Otrzęsiny 2012: wniosek + uchwała ZSS ws. dofinansowania + sprawozdanie z rozliczeniem
 2. Poronin 2012: wniosek + uchwała ZSS ws. dofinansowania + sprawozdanie z rozliczeniem
Przewodniczący: Stanisław Płotek-Niecikowski (15.02-14.06.2012)
 1. Uchwała Zarządu nr 45 z 14.06.2012 ws. odwołania Przewodniczącego (St. Płotek-Niecikowski)
 2. Informacja ws. trybu i terminu wnoszenia protestów wyborczych (po wyborach uzupełniających z 6.06.2012)
 3. Protokół z wyborów uzupełniających do Zarządu z 6.06.2012 (wybrany: R. Smoleń)
 4. Wniosek Przewodniczącego nr W/19/SN/2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 4.06.2012
 5. Wniosek Przewodniczącego nr W/18/SN/2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 8.06.2012
 6. Obwieszczenie o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Zarządu w dn. 6.06.2012
 7. Rezygnacja Tamary Alliny z członkostwa w Zarządzie z 25.05.2012
 8. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/44/SN/PJ/ŁM z 21.04.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego oraz pełnomocnictwa do projektowania i obsługi graficznej projektów Zarządu, w tym nowej strony internetowej (R. Bobrowicz)
 9. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/43/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (St. Płotek-Niecikowski)
 10. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/42/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (M. Rudzki)
 11. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/41/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (M. Rudzki)
 12. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/40/SN z 28.03.2012 ws. odwołania pełnomocnictwa finansowego (P. Wymysłowski)
 13. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/39/SN z 28.03.2012 ws. odwołania pełnomocnictwa finansowego (K. Piwko)
 14. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/38/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia ramowego budżetu na rok 2012
 15. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/37/SN z 28.03.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru
 16. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/36/SN z 28.03.2012 ws. rozdysponowania środków z I filaru
 17. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/35/SN z 28.03.2012 r. ws. rozdysponowania środków z I filaru
 18. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/34/SN z 28.03.2012 r. ws. rozdysponowania środków z I filaru
 19. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/33/SN z 28.03.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Kultury
 20. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/32/SN z 28.03.2012 ws. przekształcenia Komisji Kultury i Sponsoringu w Komisję Kultury przekształcenia Komisji Kultury i Sponsoringu ZSS KMISH UW w Komisję Kultury ZSS KMISH UW
 21. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/31/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia Regulaminu Zarządu
 22. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/30/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia logo dla SS Kolegium MISH UW
 23. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/29/SN z 28.03.2012 ws. zmiany sposobu numerowania uchwał
 24. Protokół z wyborów uzupełniających do Zarządu z 5.03.2012 (wybrana: M. Helak)
 25. Protokół w wyborów uzupełniających do Rady Kolegium z 5.03.2012 (wybrana: B. Banasik)
 26. Protokół nr WZ/1/2012 z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 5.03.2012
 27. Obwieszczenie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady Kolegium w dn. 5.03.2012
 28. Uchwała Zarządu nr 2012/02/17 z 23.02.2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 5.03.2012
 29. Uchwała Zarządu nr 2012/02/16 z 23.02.2012 ws. wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady Kolegium w dn. 5.03.2012
 30. Uchwała Zarządu nr 2012/02/15 z 15.02.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru (3600 zł na I Kongres Ośrodków MISH w Polsce)
 31. Uchwała Zarządu nr 2012/02/14 z 15.02.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru (6300 zł na wyjazd do Pragi)
 32. Uchwała Zarządu nr 2012/02/13 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filaru (1500 zł na wyjazd do Pragi)
 33. Uchwała Zarządu nr 2012/02/12 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filar (300 zł na Połowinki ISNS, MISH, OSA)
 34. Uchwała Zarządu nr 2012/02/11 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filar (200 zł na I Kongres Ośrodków MISH w Polsce)
 35. Uchwała Zarządu nr 2012/02/10 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Naukowej (P. Jędral)
 36. Uchwała Zarządu nr 2012/02/09 z 15.02.2012 ws. powołania Wiceprzewodniczącego (M. Rudzki)
 37. Uchwała Zarządu nr 2012/02/08 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Integracji (T. Allina)
 38. Uchwała Zarządu nr 2012/02/07 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Kultury i Sponsoringu (St. PłotekNiecikowski)
 39. Uchwała Zarządu nr 2012/02/06 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Organizacji (P. Wymysłowski)
 40. Uchwała Zarządu nr 2012/02/05 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Informacji (M. Ruszki)
Przewodniczący: Piotr Wymysłowski (7.11.2011-15.02.2012)
Uchwała Zarządu nr 2012/02/04 z 15.02.2012 ws. powołania Przewodniczącego (St. Płotek-Niecikowski)
Przewodniczący: Piotr Wymysłowski (7.11.2011-15.02.2012)
 1. Uchwała Zarządu nr 2012/02/03 z 15.02.2012 ws. odwołania Przewodniczącego (P. Wymysłowski)
 2. Uchwała Zarządu nr 2012/02/02 z 15.02.2012 ws. uchwalenia Regulaminu Zarządu
 3. Uchwała Zarządu nr 2012/02/01 z 1.02.2012 ws. delegowania studentów do Komisji Rekrutacyjnej (P. Jędral, T. Królak)
 4. Uchwała Zarządu nr 2012/01/08 z 12.01.2012 ws. delegowania studentów do Komisji Stypendialnej
 5. Uchwała Zarządu nr 2012/01/07 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Naukowej
 6. Uchwała Zarządu nr 2012/01/06 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Integracji
 7. Uchwała Zarządu nr 2012/01/05 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Kultury i Sponsoringu
 8. Uchwała Zarządu nr 2012/01/04 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Informacji
 9. Uchwała Zarządu nr 2012/01/03 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Organizacji
 10. Uchwała Zarządu nr 2012/01/02 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Prawno-Finansowej
 11. Uchwała Zarządu nr 2012/01/01 z 12.01.2012 ws. uchwalenie Regulaminu Zarządu
 12. Uchwała Zarządu nr 3/11/2011 z 7.11.2011 ws. udzielenie pełnomocnictwa finansowego (St. Płotek-Niecikowski)
 13. Uchwała Zarządu nr 2/11/2011 z 7.11.2011 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (K. Piwko)
 14. Uchwała Zarządu nr 1/11/2011 z 7.11.2011 ws. wyboru Przewodniczącego (P. Wymysłowski)

Kadencja Zarządu 2010/11 (5.11.2010 – 25.10.2011)

Przewodniczący: Rafał Smoleń (14.05-25.10.2011)

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW na dz. 20.10.2011
 2. Uchwała Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011 – Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011
 3. Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011
Dotacje ZSS UW: wnioski oraz sprawozdania z realizacji wraz z rozliczeniem
 1. Poronin 2011 (19-25.09.2011): sprawozdanie finansowe + załączniki do sprawozdania
Przewodniczący: Kazimierz Ujazdowski (5.11.2010 – 10.03.2011)
 1. Raport z posiedzenia Zarządu 14.01.2011
 2. Raport z działalności Zarządu (styczeń 2011 – marzec 2011)

Kadencja Zarządu 2008/09

Przewodniczący: Tomasz Janyst
 1. Uchwała nr 1/2008-2009 w/s wyboru Przewodniczącego (T. Janyst)
 2. Protokół z wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium MISH UW
 3. Uchwała nr 2 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

Kadencja Zarządu 2007/08

Przewodniczący: Jakub Zbrzeżny (od 30.10.2007 do marca 2008), Łukasz Dziamski (od 14.03.2008)
 1. Uchwała nr 1/2007-2008 w/s wyboru Przewodniczącego (J. Zbrzeżny)
 2. Uchwała nr 2/2007-2008 w/s wyboru Wice-przewodniczącego (Ł. Dziamski)
 3. Uchwała nr 3/2007-2008 w/s wyboru Sekretarza (M. Ruzik)
 4. Uchwała nr 4/2007-2008 w/s powołania sekcji
 5. Uchwała nr 5/2007-2008 w/s powołania przewodniczących sekcji
 6. Uchwała nr 6/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Prawa
 7. Uchwała nr 7/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Organizacji
 8. Uchwała nr 8/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Finansów
 9. Uchwała nr 9/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Informacji
 10. Uchwała nr 10/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Kultury
 11. Uchwała nr 11/2007-2008 w/s wniosku do Dyrektora Kolegium o powołanie członków Komisji Stypendialnej
 12. Uchwała nr 12/2007-2008 w/s pełnomoctnictwa finansowego (dla J. Zbrzeżnego)
 13. Uchwała nr 14/2007- 2008 w/s uporządkowania dokumentów
 14. Uchwała nr 15/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Prawa
 15. Uchwała nr 16/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Organizacji
 16. Uchwała nr 17/2007-2008 w/s wyboru Przewodniczącego (Ł. Dziamski)
 17. Decyzja nr 1/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Prawa
 18. Decyzja nr 2/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Finansowej
 19. Decyzja nr 3/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Kultury
 20. Decyzja nr 4/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Organizacyjnej
 21. Decyzja nr 5/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Informacyjnej
 22. Protokoł nr 1/2007 z 1. posiedzenia Zarządu 30.10.2007
 23. Protokół z Walnego Zebrania SS MISH UW z dn. 03.04.2008 r.
+ Stowarzyszenie Pro Collegio: Protokół z zebrania członków Stowarzyszenia Pro Collegio z 11.11.2007 r.

Zebrania Zarządu Samorządu Studentów 2018-19:

Protokół z zebrania ZSS MISH UW 10 listopada 2018 (Nr 1) Protokół z zebrania ZSS MISH UW 27 czerwca 2019 (Nr 5)

Walne Zebrania Studentów:

Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z dnia 18 października 2018

Raporty przewodniczącej:

Raport z funkcjonowania Zarządu w listopadzie 2018 r.

Dokumenty Sekcji Kontaktów Zewnętrznych:

Sprawozdanie z II Kongresu MISH w Krakowie, grudzień 2