16 marca 2023

Rada Samorządu Studentów

Przewodniczący RSS

Przewodnicząca Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę jednostki na zewnątrz. Jest też z urzędu członkiem Rady Dydaktycznej Kolegium MISH.

Przewodniczący kadencji 2023/24 – Adam Ochwat (as.ochwat@student.uw.edu.pl)
Przewodnicząca kadencji 2022/23 – Wiktoria Kokoszka
Przewodniczący kadencji 2021/22 – Stanisław Zabandżała


Wiceprzewodniczący RSS

Wiceprzewodniczący Rady zastępuje przewodniczącą Rady w zakresie przez nią określonym i wykonuje zadania przez nią zlecone. Skupia się na zarówno regularnej, jak i doraźnej pomocy oraz aktywnym zaangażowaniu w działalność innych sekcji. Dba o to, żeby każda chętna osoba mogła zaangażować się w działania i projekty RSSu.

Wiceprzewodnicząca kadencji 2023/24 – Alicja Kopeć (am.kopec5@student.uw.edu.pl)
Wiceprzewodniczący kadencji 2022/23 – Mateusz Grzyb
Wiceprzewodnicząca kadencji 2021/22 – Iga Karasińska


Pełnomocniczka finansowa

Pełnomocniczka finansowa zajmuje się koordynacją finansowania projektów Rady. Przygotowuje wnioski i sprawozdania z działalności finansowej Rady.

Pełnomocniczka finansowa kadencji 2023/24 – Zuzanna Zapadka
Pełnomocniczka finansowa kadencji 2022/23 – Hanna Szydłowska
Pełnomocnik finansowy kadencji 2021/22 – Stanisław Zabandżała


Pozostali członkowie RSS Kadencji 2023/24

  • Anna Cybulska
  • Alicja Tołomanow
  • Rafał Marchwacki
  • Klaudia Mrozik