Tutaj znajdziecie najważniejsze akty prawne na poziomie krajowym, uniwersyteckim oraz kolegialnym. Będziemy tu umieszczać także protokoły i uchwały RSS.

To, co jest dla Was szczególnie ważne, to zasady studiowania, które znajdziecie w odpowiedniej zakładce. Pamiętajcie – zasady studiowania są najpiękniejsze. Wie o tym każdy Mishowiec o stażu dłuższym niż miesiąc. W nich określone są wymogi potrzebne do zaliczenia konkretnych etapów studiów, uzyskiwania tytułów licencjata oraz magistra, a także szereg innych, mniejszych – choć równie ważnych – zasad, zapisów i protipów, których przestrzegania się wymaga. Nie znasz na własną odpowiedzialność!

Od roku akademickiego 2016/2017 kolejne nowelizacje Zasad Studiowania dotyczą wszystkich studentów, niezależnie od roku rozpoczęcia studiów.