14 lipca 2020

Organy


Rada Samorządu Studentów, choć najbardziej „widoczna”, nie mogłaby wykonywać swojej pracy bez innych organów – zarówno na poziomie Kolegium, jak i uniwersyteckim. Na tych podstronach dowiecie się, czym zajmuje się Parlament Studentów UW oraz Rada Dydaktyczna.