14 lipca 2020

Uniwersytet

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Statut Uniwersytetu Warszawskiego: 
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf

Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW):
http://www.ukw.uw.edu.pl/

Senat Uniwersytetu Warszawskiego:
https://senat.uw.edu.pl/

Monitor UW:
https://monitor.uw.edu.pl/

Monitor Samorządu Studentów UW:
https://monitor.samorzad.uw.edu.pl/