15 lipca 2020

Poradnik pierwszaka

 

Pierwsze kroki


Dokumenty na Dobrą dostarczone? Pewnie zastanawiasz się, jak poznasz osoby ze swojego roku? Spokojnie, wszystko idzie w Dobrą stronę.

Po pierwsze dołącz do grup na facebooku: MISH UW oraz MISH24 – pierwsza z nich to grupa prowadzona przez pracowników Kolegium, gdzie uzyskasz odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Druga z wymienionych to grupa studencka, gdzie poza pytaniami poruszamy kwestie dotyczące życia studenckiego. Prawdopodobnie tam pojawi się informacja o utworzeniu grupy na messengerze dla nowego rocznika. W ten sposób najszybciej przepływają wszystkie nieoficjalne informacje i można tam zadawać pytania starszym studentom.


Zapisy na zajęcia


Zapisy na zajęcia są zawsze kwestią zależną od wydziału, który je wystawia. O formę rejestracji najlepiej zapytać w dziekanacie danego wydziału (można to zrobić mailowo), ewentualnie dowiedzieć się tego od starszych studentów.
Rejestracja może przebiegać w dwóch formach:

 • Poprzez USOS – rejestracja przez moduł “Rejestracje” (USOS → Dla studentów → Rejestracje) – otrzymacie wtedy dostęp do rejestracji wraz ze studentami kierunku, na którym realizujecie zajęcia,
 • Podaniem do dziekanatu wydziału – jeśli wydział wystawiający zajęcia nie udziela studentom MISH dostępu do rejestracji w USOS, należy dopisać się do zajęć systemem dawniej zwanym “karteczkowym” Obecnie polega on na uzyskaniu mailowej zgody na dołączenie do grupy ćwiczeniowej/wykładowej, a następnie na złożeniu podania w dziekanacie wydziału. Do podania należy załączyć zgody prowadzących. Podanie możecie i powinniście złożyć w systemie USOS (USOS→ Dla studentów → Podania → Inne z załącznikami PDF)

Kiedy?

Tematem rejestracji warto zainteresować się w ostatnich tygodniach sierpnia. To optymalny czas na zdobycie wiedzy o sposobie rejestracji na zajęcia na wybranym kierunku. Podania o dopisanie oficjalnie dopuszczalne są do drugiego tygodnia trwania semestru. Jak napisać maila do pracownika Uniwersytetu? Adresy mailowe do prowadzących znajdziemy w USOSie. Rozpoczynając maila warto pamiętać o stopniu lub tytule naukowym prowadzącego, aby odpowiednio rozpocząć maila. Do osób z tytułem magistra zwykle napiszemy Szanowny Panie/Szanowna Pani, do osób z tytułem doktora Szanowny Panie Doktorze/Szanowna Pani Doktor, a do osób z tytułem doktora habilitowanego i profesora Szanowny Panie Profesorze/Szanowna Pani Profesor.

Co z WF?

Rekrutacja na WF odbywa się co semestr na platformie USOS UL (link). Przedmioty traktowane jak WF mają kod rozpoczynający się 4023. Dzielą się one na bezpłatne, bezpłatne dla członków AZS i płatne. w ramach studiów mamy przydzielone 90 żetonów typu WF które odpowiadają 90 godzinom zajęć które musimy zaliczyć. Jeżeli ktoś ma chęci i pasje po wykorzystaniu żetonów z puli może starać się o darmowe żetony.


Przedmioty formacyjne oraz inne przedmioty obowiązkowe


Zgodnie z Organizacją Studiów w Kolegium MISH, student I roku obligatoryjnie zalicza poniższe przedmioty:

 1. Semiotyka logiczna – możliwa ekwiwalentyzacja Logiką prawniczą, Logiką I, Logiką i Teorią Mnogości (zarówno I jak i II) i Logiką Matematyczną (Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Kolegium MISH z 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ekwiwalentów dla przedmiotu semiotyka logiczna)
 2. Filozoficzne problemy współczesności
 3. Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska
 4. Warsztat pracy naukowej w humanistyce i naukach społecznych
 5. kursy BHP OWI

Mishowcy nie są zobowiązani do zaliczenia szkolenia bibliotecznego, a technologię informacyjną trzeba zaliczyć wtedy, gdy wymaga tego minimum (np. prawo).

Pozostałe przedmioty obowiązkowe w toku studiów

 1. 90 godzin zajęć WF
 2. praca roczna (na studiach licencjackich trzeba ich oddać 3, na studiach jednolitych magisterskich prac musi być 4)
 3. egzamin językowy bądź akceptowany przez Szkołę Języków Obcych certyfikat (np. CAE, IELTS) (spis egzaminów uznawanych przez Szkołę języków obcych) – na poziomie B2 (do ukończenia 3 roku studiów w wypadku studiów jednolitych magisterskich lub przed egzaminem dyplomowym w wypadku studiów I st.) , na studiach magisterskich docelowo poziom B2+ (może zostać on potwierdzony przez egzamin lub zaliczenie zajęć potwierdzających kompetencje językowe na poziomie min. B2+) (W wypadku studentów realizujących minimum programowe na filologii obcej nowożytnej egzamin ten musi być zdany z innego języka niż język określony jako podstawowy dla danej filologii.)

Jak widzicie, MISHowcy nie muszą realizować OGUNów czy lektoratów (ale mają przyznane żetony, więc mogą ;)).


Jaki dokument określa zasady mojego studiowania?


Najważniejszy dokument dla studentów MISH to Organizacja Studiów. Aktualna Organizacja Studiów obowiązuje od 2020 roku i znajdziecie ją na stronie internetowej Kolegium. Reguluje najważniejsze kwestie związane ze studiowaniem, więc warto w pierwszej kolejności zapoznać się z nią, aby nieco rozjaśnić wiele nurtujących kwestii.

LINK DO ORGANIZACJI STUDIÓW


Tutor


Tak naprawdę trudno opisać współpracę z osobą tutorską gdyż każda w swej esencji jest inna. Można o niej natomiast powiedzieć kilka rzeczy:

 • Tutor jest odpowiedzialny za zatwierdzanie planu rocznego swojego podopiecznego
 • Tutor musi mieć minimum stopień doktora i być zatrudniony na UW lub w PAN
 • Tutor najczęściej jest opiekunem pracy rocznej (niekoniecznie musi nim być) o czymmówi Organizacja studiów
 • Jego wybór musi być zaakceptowany przez odpowiedniego Koordynatoradziedzinowego (link do listy koordynatorów(jest na dole strony)
 • Tutor powinien być powiązany z interesującym nas aspektem nauki
 • Decyzję o zatwierdzeniu studentowi tutora podejmuje Dyrektor Kolegium MISH ds.tutoringu po konsultacji z koordynatorem dziedzinowym. W przypadku niezatwierdzenia tutora do dnia 30 listopada danego roku akademickiego, funkcję tę przejmuje opiekun roku na okres nie dłuższy niż jeden semestr. Student powinien dokonać wyboru tutora do dnia 31 marca danego roku akademickiego. Po upływie tego terminu tutora studentowi wyznacza Dyrektor Kolegium MISH.

Minima programowe


Minima programowe znajdują się na stronie internetowej Kolegium (tutaj). Obowiązuje nas minimum obowiązujące w roku przyjęcia na studia (a więc takie które jest najnowsze względem naszego przyjęcia, gdyż większość jednostek nie aktualizuje ich co roku). Zajęcia zawarte w nich zaliczyć można co do zasady w dowolnej kolejności, niemniej warto wszelkie zmiany skonsultować z tutorem, aby nie wziąć na siebie zbyt wcześnie wymagających głębszej wiedzy zajęć.


Plan roczny/semestralny


Jest to zobowiązanie do zaliczenia wymienionych w nim przedmiotów. Jako studenci pierwszego roku musicie wpisać do niego wymienione wyżej przedmioty formacyjne Kolegium MISH. Poza tym musicie osiągnąć barierę odpowiednio 60 lub 30 ECTS dla planu Rocznego lub Semestralnego. Indywidualny roczny lub semestralny plan studiów na dany rok akademicki, zaakceptowany przez tutora, należy złożyć do zaopiniowania przez opiekuna roku najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku akademickiego, a ewentualne uzupełnienia do planu rocznego, dotyczące zajęć z semestru letniego lub plan semestralny trzeba złożyć do dnia 31 marca danego roku akademickiego. Na złożenie planu po upływie wskazanych wyżej terminów student musi uzyskać pisemną zgodę Dyrektora Kolegium MISH.

Podpięcia


Przedmioty możemy podpinać pod programy lub pod etapy. Przedmiot podpięty pod programy powiązany jest z tokiem studiów. Fizycznie podpięcia pod programy dla przedmiotów, których nie da się podpiąć w toku rejestracji są dokonywane przez sekretariat w okolicy kwietnia.

Podpięcie pod etap oznacza liczenie przedmiotu do średniej i rozliczenie go w danym roku. Pod etap podpinamy przedmioty zawarte w planie rocznym. Tego podpięcia nie da się cofnąć samodzielnie!

Szkolenia z podpięć organizowane są przez sekretariat w czasie trwania roku akademickiego.


Dziedziny


W planie studenta powinny znaleźć się zajęcia z co najmniej dwóch dziedzin nauki (oznacza to co najmniej po 1 przedmiocie z dwóch różnych dziedzin nauki). Jeśli realizujemy dwa kierunki z różnych dziedzin problem rozwiązuje się sam.

Jakie mamy dziedziny?

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. wymienia : Nauki Humanistyczne, Nauki Inżynieryjno-Techniczne, Nauki Medyczne, Nauki o Rodzinie, Nauki Rolnicze, Nauki Społeczne, Nauki Ścisłe i Przyrodnicze, Nauki Teologiczne, Nauki Weterynaryjne I Dziedzinę Nauk Sztuki.

Jak rozpoznać do jakiej dziedziny należy dany przedmiot?

Najczęściej przedmioty realizowane w ramach danego kierunku są takie jak cały kierunek, niemniej zawsze warto spojrzeć na sylabus;

 1. Najważniejszym wyznacznikiem jest kod ISCED (jeżeli 2 pierwsze cyfry to 01,03 lub 04 to mamy do czynienia z przedmiotem z dziedziny nauk społecznych, jeżeli zaś widzimy tam 02 jest to przedmiot humanistyczny(lub z dziedziny Sztuki jednak wtedy 3 pierwsze cyfry to 021) widoczny na stronie przedmiotu w USOS
 2. Jeśli mimo kodu, uważacie że przedmiot można zaliczyć do innej dziedziny, a sylabus również na to wskazuje, możecie skonsultować się w tej sprawie z Opiekunem Roku, który pomaga rozstrzygnąć, do jakiej dziedziny przynależy dany przedmiot.

USOS


USOS czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Jest tu kilka szczególnie interesujących was zakładek jak np. Wnioski (gdzie możecie wnioskować o akademik czy stypendium), Podania. Możecie też zobaczyć swój plan na ten tydzień. Ważne są też Podpięcia i Rejestracje. Informacje do naszego USOSa migrują raz dziennie rano (najczęściej między 4 a 5), więc jeśli zapiszecie się na jakiś przedmiot, dopisze was dziekanat i każda inna kwestia pojawiają się następnego dnia!adMISH


Jest to portal umożliwiający przesyłanie Planów Rocznych/semestralnych oraz prac rocznych (LINK)

Zanim zaczniecie wypisywać przedmioty do Planu, musicie najpierw zaimportować je poprzez zakładkę “Przedmioty”. Importują się one z USOS (co oznacza, że aby przedmiot pokazał się w adMISH, musicie być na niego zarejestrowani). Następnie możecie przystąpić do konstruowania planu, który po zablokowaniu go przez was, zostaje wysłany do waszej Osoby Tutorskiej a następnie do Osoby opiekującej się waszym rokiem. Następnie mogą wydarzyć się 2 rzeczy: plan został zaakceptowany albo zostaje wysłany do korekty co wymusza na was poprawki (najczęściej wypisane przez Osobę opiekującą się waszym rokiem).


Rejestracja żetonowa


Rejestracja żetonowa znajduje się na oddzielnej stronie: LINK. Można się na niej zarejestrować na WFy, lektoraty, OGUNy oraz egzamin językowy. Na start przyznane jest 90 żetonów na WF, 300 na OGUNy, 240 na lektoraty i 2 (1 jeżeli realizujecie wyłącznie minimum z I stopnia) na egzamin językowy. Żeby zarejestrować się na jakiś przedmiot musicie najpierw wybrać program podpięcia. Rejestracja ta bywa bardzo stresująca, ponieważ miejsca szybko się kończą (a kto pierwszy ten lepszy), ale nie martwcie się – na WFy zawsze jest dodawane kilka miejsc w kolejnych turach, więc nic straconego! 😉 Najszybciej znajdziecie informacje o rejestracjach w odpowiedniej zakładce.


Praca roczna


Praca roczna jest obowiązkowym przedmiotem, zaliczanym – jak sama nazwa wskazuje – złożeniem pracy. Jest to efekt rocznej pracy studenta, oceniany następnie przez tutora lub osobę przez niego zaakceptowaną. Tematyka pracy powinna być interdyscyplinarna, ale nie musi być bezpośrednio związana z realizowanym minimum programowym.


Ekwiwalentyzacja


Ekwiwalentyzacja jest pewnego rodzaju “wymianą” przedmiotu na inny. Jej istotą jest realizowanie, za uprzednią zgodą, przedmiotu o podobnym sylabusie i liczbie ECTS, co przedmiot, który chcemy ekwiwalentyzować. W taki sposób, mając dwa zbliżone do siebie przedmioty w dwóch różnych minimach programowych, niekoniecznie będziecie musieli zdać obydwa te przedmioty. Ostateczną decyzję co do zgody na ekwiwalent podejmuje tutor, choć czasem wymagana jest też zgoda KJD, która wystawia przedmiot, który chcecie ekwiwalentyzować. Niektóre ekwiwalenty akceptowane są “z mocy prawa”, takim ekwiwalentem jest np. logika prawnicza -> semiotyka logiczna.


Osoba Zaufania


Jeśli spotkał was akt dyskryminacji, mobbingu lub przemocy, możecie o tym porozmawiać z Osobą Zaufania. Zgodnie z Waszą wolą podjęta może zostać interwencja lub lub wskazana zostanie droga zapobiegania takim sytuacjom na Uniwersytecie. Osobą zaufania w Kolegium MISH jest dr hab. Jakub Urbanik, prof. UW. Kontakt mailowy: Osoba_zaufania@mish.uw.edu.pl. Zapewnia on pomoc w sytuacjach wymagających wsparcia/porady/wyjaśnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu seksualnemu. 
(o czym więcej na stronie Kolegium)