14 lipca 2020

Poradnik do rozmowy kwalifikacyjnej


Jaki jest cel rozmowy? 


Rozmowa kwalifikacyjna nazwana jest w IRK sprawdzianem predyspozycji. Ma ona na celu przede wszystkim rozpoznanie pozaszkolnych zainteresowań kandydata, przez co daje mu dużą swobodę, jeśli chodzi o wybór tematu czy bibliografii. Rozmowa rekrutacyjna na MISH znacznie różni się od ustnych egzaminów olimpijskich i maturalnych. Oprócz wykazania się wiedzą z danego, zaproponowanego przez siebie tematu, warto też pokazać inne (różnorodne) zainteresowania, zaciekawić komisję swoją osobą oraz przedstawić się jako inteligentny i wszechstronny człowiek (którym oczywiście jesteś!).


Jak wymyślić temat?


Rozmowa kwalifikacyjna w Kolegium MISH to nie test, a prawdziwa rozmowa, oparta na wymianie myśli. Jej celem jest sprawdzenie umiejętności formułowania myśli, prowadzenia konwersacji, argumentacji oraz zdolności łączenia między sobą różnych tematów i zagadnień. Zachęcamy do przemyślanego wyboru tematów, który umożliwi przeprowadzenie interesującej, ale też rozwijającej dla kandydatów rozmowy, która dotyczyć będzie różnych sfer naszych zainteresowań. Interdyscyplinarność to niezwykle istotna kwestia. Każdy z wymyślonych tematów powinien w jakiś sposób łączyć w sobie różne aspekty, dziedziny, zagadnienia naukowe, które nas interesują czy inspirują. Ukazanie zaskakujących połączeń między różnymi dziedzinami nauki często sprawi, że nasz temat stanie się o wiele bardziej interesujący. Ważnym aspektem doboru tematu jest także fakt, by opierał się na wiedzy pozaszkolnej, a więc takiej, która nie była opracowywana na rzecz przeróżnych olimpiad przedmiotowych czy samej matury. Rozmowa powinna opierać się na zainteresowaniach i naukowych pasjach, a nie wiedzy przygotowanej i wypracowanej w kontekście tematów olimpijskich lub tematów maturalnych. 


Jak szczegółowy powinien być temat? Czy muszę wymieniać zbiór dziedzin, do których chcę się odnieść?


Szczegółowość wybranego tematu jest zależna tylko od Kandydata. Pamiętaj jednak, iż ograniczenie czasowe, z którym mamy do czynienia podczas rozmów może nie pozwolić na odpowiednie przedstawienie bardzo obszernego zagadnienia, stąd dobrym pomysłem może okazać się doprecyzowanie tematu. 


Czy temat musi być związany z kierunkami na MISHu, które chcę wybrać?


Nie! Temat może być naprawdę dowolny. 🙂 


Jak dobrać bibliografię?


Należy umieścić w bibliografii te materiały, z których korzystało się podczas przygotowania swojego tematu oraz pamiętać o odpowiedniej formie ich zapisu (instrukcje dotyczące formatowania bibliografii znajdziesz w internecie). Źródłami mogą być m.in. książki, artykuły, monografie czy strony internetowe. Bibliografia to nie konkurs na największą listę – sugerujemy wpisać te teksty kultury, które znasz i które są ściśle związane z Twoim  tematem. Nie ma konkretnych wymagań co do liczby pozycji, dlatego warto podejść do sprawy rozsądnie. Preferowana przez kandydatów bibliografia liczy zazwyczaj 3-4 pozycje. Do poszukiwania źródeł polecamy przede wszystkim:

  • Polony Biblioteki Narodowej (www.polona.pl);
  • Wolnych Lektur (www.wolnelektury.pl);
  • Federacji Biblioteki Cyfrowej (https://fbc.pionier.net.pl/);
  • bazy Filmu Polskiego (http://www.filmpolski.pl/fp/index.php);
  • Wirtualnej Biblioteki Nauki (https://wbn.icm.edu.pl/);
  • Google Scholar (www.scholar.google.pl/);

Rozmowa kwalifikacyjna to nie odpytka! Nie musisz znać pozycji ze swojej bibliografii na pamięć. Zdecydowanie odradzamy także wpisywanie dzieł, których nie czytałeś, ale które dobrze wyglądają na liście –  pamiętajcie, że na rozmowie pojawiają się również pytania o teksty z bibliografii. 


Czy bibliografia musi składać się jedynie z artykułów naukowych?


Może, ale nie musi. W zależności od wybranego tematu, dobrym pomysłem może okazać się także posłużenie się tekstami kultury popularnej.


Czy idąc na rozmowę muszę już wiedzieć jakie minima chcę zrealizować?


Komisja może zadać Ci pytanie o to jakie kierunki chcesz studiować w ramach MISH, ale oficjalną deklarację musisz złożyć dopiero po zakończeniu rekrutacji. Odpowiedź na pytanie komisji nie jest wiążąca i nie  ma wpływu na punktację.   


Jakiego zakresu mogę się spodziewać? 


Komisja zazwyczaj nie pyta wyłącznie o przygotowane tematy – podczas rozmowy dyskusja może zboczyć w inną stronę, również i do lektur przedstawionych przez Ciebie w bibliografii, bądź też wykroczyć poza ramy przygotowanego przez Ciebie tematu. Możesz zostać zapytany o nieoczywiste powiązanie z nim – nie bój się odpowiadać tak, jak myślisz. W ten sposób komisja sprawdza, czy to, o czym mówisz, naprawdę jest tym, co Cię interesuje i w związku z tym – czy masz jakąś wiedzę pozostającą w relatywnym związku z samym tematem. Właśnie tym rozmowa kwalifikacyjna różni się od innych egzaminów ustnych – komisja nie oczekuje od kandydata nieograniczonej wiedzy, a raczej zwraca uwagę na jego podejście do tematu i zdolność logicznego myślenia. Nie jest wstydem przyznać się do niewiedzy – niejednokrotnie w komisji pojawiali się eksperci w danych dziedzinach, którzy potrafili zadać naprawdę trudne pytania bez jednoznacznej odpowiedzi, by zachęcić kandydata do dyskusji. W takich chwilach równie ważne jest to, jak się wysławiamy i jaką stosujemy argumentację (i czy potrafimy obronić nasze stanowisko!).


Kto wchodzi w skład komisji? 


W skład komisji rekrutacyjnej, oprócz pracowników Kolegium, wchodzi również osoba studencka. Warto jednak pamiętać, że komisja rekrutacyjna to nie to samo co komisja egzaminacyjna, ale obie są ze sobą powiązane. Komisja egzaminacyjna składa się zazwyczaj z trzech osób. Ich zadaniem jest przyznanie odpowiedniej liczby punktów, a przez to sprawdzenie predyspozycji do studiowania w trybie interdyscyplinarnym. Nie obawiaj się, że zajmiesz się tematem, o którym nigdy nikt nie słyszał. Środowisko akademickie UW jest bardzo rozbudowane i zdziwiłbyś się, jakie rzeczy bywają dziedzinami zainteresowań naukowców.


Co dzieje się po wejściu?


Rozmowy odbywają się zdalnie lub stacjonarnie. W roku 2023 rozmowy rekrutacyjne na studia I stopnia kolejny raz odbędą się w formule zdalnej. Na początku zostaniesz poproszony o przedstawienie numeru z systemu IRK. Na początku Komisja może zadać kilka prostych pytań, np.  o to skąd dowiedziałeś się o Kolegium MISH. Później przechodzi do właściwej części rozmowy i zadaje pytania z nim związane. A te mogą być różne – mogą odnosić się do wskazanych lektur, Twoich przemyśleń z nimi związanych czy do przykładów ilustrujących omawiany problem. Jeśli zauważysz, że członkowie coś zapisują w trakcie Twojej wypowiedzi, to nie obawiaj się, że notują Twoje błędy. Po prostu zapisują swoje obserwacje lub pytania, które mogliby zadać. Całość zabierze od 15 do 20 minut.


Czy pytania będą nawiązywać też do kierunku, który chcę studiować w ramach MISH?


Pytania mogą, ale nie muszą nawiązywać do kierunku, który planujecie studiować w ramach MISH.


Czy pytania będą starały się połączyć oba tematy, czy będą raczej traktowane oddzielnie?


Zależy to od komisji egzaminacyjnej. Niektórzy egzaminatorzy zadają pytania z jednego tematu, niektórzy łączą w rozmowie obydwa wybrane zagadnienia, jeśli jest to możliwe. Z tego względu należy przygotować się w takim samym zakresie z obydwu wybranych tematów.


Czy pytania będą odnosić się bezpośrednio do treści pozycji w bibliografii?


Odpowiedź na to pytanie również zależy od komisji. Pytania mogą, ale nie muszą dotyczyć bezpośrednio bibliografii.


Czy moje plany związane z MISH również podlegają ocenie? (motywacja wyboru kierunku itp.)


Nie, twoje plany nie podlegają ocenie Komisji. 


Jakie kryteria oceniania bierze pod uwagę komisja? 


Komisja zwraca uwagę przede wszystkim na zaprezentowanie swojego stanowiska i umiejętność logicznego myślenia.


Czy otrzymam ocenę opisową rozmowy?


Nie, w systemie IRK zobaczysz jedynie końcowy wynik. Pamiętaj jednak, iż rozmowy rekrutacyjne (po uprzedniej zgodzie, wyrażonej przez kandydata) są nagrywane i w razie jakichkolwiek wątpliwości co do oceny, istnieje możliwość zweryfikowania przebiegu rozmowy. 


Autorzy: Wiktoria Kokoszka, Alicja Kopeć, Zuzanna Zapadka; oparte na tekście autorstwa: Asia Nawrotkiewicz, Bartosz Wultański, Przemek Wojenka, Agata Dohojda, Dominika Kuna, Michał Szczepaniak, Ula Markiewicz