17 marca 2023

Kierunki


W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:


JednostkaKierunki
Wydział Archeologiiarcheologia
Wydział Artes Liberalesantropozoologia; artes liberales; filologia nowogrecka
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowychpolitologia; polityka społeczna; stosunki międzynarodowe; europeistyka
Wydział Nauk Ekonomicznychekonomia (w ramach specjalności); Finance, International Investment and Accounting
Wydział Prawa i Administracjiprawo
Wydział Filozofiifilozofia; kognitywistyka
Wydział Socjologii (Karowa)socjologia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnychgeografia
Wydział Historycznyetnologia; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; historia; historia sztuki; muzykologia; historia i kultura Żydów
Wydział Lingwistyki Stosowanejlingwistyka stosowana
Wydział Neofilologiifilologia angielska; germanistyka; romanistyka; iberystyka
italianistyka; filologia ugrofińska
Wydział Orientalistycznyarabistyka; indologia; afrykanistyka; hebraistyka; 
japonistyka; koreanistyka; sinologia; turkologia; mongolistyka i tybetologia; iranistyka; egiptologia; asyriologia; hetytologia; studia wschodnie (dostępność kierunku w zależności od otwarcia)
Wydział Pedagogicznypedagogika
Wydział Polonistykifilologia klasyczna; kulturoznawstwo; filologia polska; slawistyka; filologia bałtycka, logopedia ogólna i kliniczna
Wydział Psychologiipsychologia
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacjisocjologia stosowana i antropologia społeczna
Ośrodek Studiów Amerykańskichamerican studies
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiidziennikarstwo i medioznawstwo