15 lipca 2020

Rada Dydaktyczna


Rada Dydaktyczna to organ utworzony w roku akademickim 2019/2020. Liczy 32 osoby.

W skład Rady wchodzą m.in. Dyrektor Kolegium, przedstawiciele tutorów, przedstawiciele koordynatorów dziedzinowych oraz przedstawiciele samorządu studentów.

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie planu rozwoju Kolegium przygotowanego przez Dyrektora;
 • ocenianie działalności Kolegium na podstawie corocznego sprawozdania Dyrektora;
 • przedstawianie Rektorowi projektu zmian w Regulaminie Kolegium;
 • opiniowanie minimów programowych dla kierunków studiów przedstawianych przez Dyrektora;
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych Regulaminie Kolegium oraz Statucie.

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2023/24

 • Adam Ochwat (z urzędu)
 • Alicja Kopeć
 • Wiktoria Kokoszka
 • Stanisław Mazur
 • Adam Matysiak
 • Antoni Dybowski
 • Zofia Ponulak
 • Jan Luśnia

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2022/23

 • Wiktoria Kokoszka (z urzędu)
 • Mateusz Grzyb
 • Jan Luśnia
 • Stanisław Zabandżała
 • Wiktoria Maciuba
 • Hanna Szydłowska
 • Iga Karasińska
 • Mateusz Domarski

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2019/20

 • Franciszek Ignacy Fortuna
 • Joanna Nawrotkiewicz
 • Michał Pawłowski
 • Dominika Kuna
 • Antoni Łukasik
 • Łukasz Kożuchowski
 • Przemysław Wojenka
 • Stanisław Zabandżała