19 listopada 2023

30 lat MISH-u

Co zaczęło się więc jako laboratorium czegoś większego, pozostało tylko laboratorium.1

W roku 2023 mija 30 lat odkąd Uniwersytet Warszawski pierwszy raz przyjął studentów i studentki na międzyobszarowe studia humanistyczne. Z tej okazji studenci i studentki dzisiejszego MISH-u opracowują jego dziedzictwo.

Artykuły i prace naukowe dotyczące teorii i praktyki MISH-u (lista w budowie):

1Kontowski, D. (2016). Wariacja na Temat: MISH a edukacja Liberalna. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(47)), 87–120. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.4