12 listopada 2020

Parlament Studentów


Czym jest Parlament Studentów UW (PSUW)?


Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu art. 110 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Składa się z osób studiujących na UW, reprezentujących swoje jednostki dydaktyczne. Przewodniczący RSS Kolegium MISH otrzymuje mandat z urzędu, lecz ma możliwość zrzeknięcia się mandatu. W takim przypadku przeprowadza się wybory uzupełniające.

Stronę internetową PSUW znajdziecie pod adresem: LINK.

Reprezentantami osób studiujących w Kolegium MISH w Parlamencie Studentów w roku akademickim 2023/24 będą Wiktoria Kokoszka i Rafał Marchwacki. Kolegium dzięki wzrostowi liczby studentów zyskało w stosunku do zeszłego roku dodatkowy, drugi mandat.

Poprzednie kadencje:

2022/23
1 mandat – Adam Ochwat