Nowa kadencja RSS i RD Kolegium MISH

Pod koniec października studenci i studentki Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego wybrali swoje reprezentantki i reprezentantów w Radzie Samorządu Studentów, Radzie Dydaktycznej i Parlamencie Studentów.

RSS w roku akademickim 2023/24 będzie działać w składzie:

Adam Ochwat, III rok – przewodniczący
Alicja Kopeć, II rok – wiceprzewodnicząca
Anna Cybulska, III rok
Alicja Tołomanow, II rok
Zuzanna Zapadka, II rok
Rafał Marchwacki, I rok
Klaudia Mrozik, I rok

Rada Dydaktyczna Kolegium będzie działać w składzie:

Adam Ochwat, III rok
Alicja Kopeć, II rok
Wiktoria Kokoszka, III rok
Adam Matysiak, I rok II stopnia
Antoni Dybowski, II rok
Stanisław Mazur, II rok
Zofia Ponulak, IV rok
Jan Luśnia, rok