Oblicza nierówności społecznych

Samorząd Studentów Kolegium MISH UW serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Oblicza nierówności społecznych”, które odbędzie się we wtorek, 23-ego maja o godzinie 18:30. Porozmawiamy o źródłach społecznych nierówności w prawie, ekonomii i polityce, sposobach ich redystrybucji oraz o nierównościach w statusie prawnym różnych grup. Wydarzenie współorganizują KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej i SKN im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit.

Naszymi gośćmi będą:

🔴 dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak (UW) – adwokatka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna na WPiA UW w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego. Kierowniczka uniwersyteckiej Kliniki Prawa. Specjalizuje się w prawie karnym antydyskryminacyjnym. Jako praktyczka prowadziła postępowania mi.n. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

🔴 dr Marcin Wroński (SGH) – doktor ekonomii, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, fellow World Inequality Database. Podczas wizyty badawczej w Światowym Laboratorium Nierówności współpracował z profesorem Pikettym. Konsultant Banku Światowego.

🔴 dr Magdalena Gawin (UW) – absolwentka Instytutu Filozofii UW. Nauczycielka filozofii w szkołach i placówkach kulturalnych. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 2015 roku obroniła pracę doktorską „Nowoczesny paradygmat filozofii polityki a prawa człowieka”. Publikowała m.in. w czasopismach „Kronos”, „Etyka” oraz licznych pracach zbiorowych.

Spotkanie poprowadzą Agata Nawacka, prezeska KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej i Julia Perendyk, członkini SKN im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit.

Dodaj komentarz