Przypomnienie o terminach marcowych


Przypominamy, iż 30 marca upływa termin na złożenie planu na semestr letni lub dokonanie korekty do planu rocznego.

Ponadto, 30 marca jest ostatnim dniem na wybór tutora przez studentów I roku.

Jeśli jeszcze nie dokonaliście w/w czynności, zachęcamy do niezwlekania!