18 lipca 2020

Mishellanea


Mishellanea to czasopismo studenckie reaktywowane 2 kwietnia 2022 r. z inicjatywy studentów i studentek wydawane przez koło naukowe o tej samej nazwie działające przy Kolegium MISH. Czasopismo powstało w 2007 r., lecz kilkukrotnie zawieszało swoją działalność. 2 kwietnia 2023 r., po intensywnych pracach redakcji, udało się wydać Nowy Numer Czasopisma pt. „Inny”, zawierający jednak również teksty o odmiennej tematyce.

Mishellanea są czasopismem z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, choć aktualnie publikowane są w nich również m.in. teksty literackie czy reportaże. Redakcji przyświecają idee pluralizmu i swobody ekspresji, jak i interdyscyplinarności z jaką poruszane są zagadnienia prezentowane w czasopiśmie. Mishellanea w zamyśle twórców mają pozwolić na stworzenie platformy refleksji naukowej i artystycznej dla całej społeczności akademickiej Uniwersystetu Warszawskiego. Nasze koło we współpracy z Samorządem Kolegium MISH współorganizuje również konkurs na prace roczne dla studentów i studentek Kolegium, w którym przewidziane są nagrody rzeczowe dla autorów, a także publikacja najlepszych prac w specjalnym numerze czasopisma.

Najnowszy Numer Czasopisma (02.04.2023) pt. „Inny”: