Czasopismo studentów MISH wydawane w zamierzchłej przeszłości, ostatnio zmartwychwstałe pod postacią półrocznika. Kiedyś tworzone z intencją nieco bardziej luźnoeseistyczną, obecnie stawia na twardą (choć oczywiście niepozbawioną polotu!) naukę z dziedzin społecznych i humanistycznych.

Dawną stronę podziwiać można o tu (niestety proces sukcesji wciąż trwa), zaś nową, mamy nadzieję tymczasową tutaj. Wspólny profil facebookowy jest natomiast dostępny tuuuu.

Misja czasopisma? Oddajmy głos zespołowi redakcyjnemu:

Teksty o ambicjach naukowych poddawane są recenzji przez pracowników naukowych w anonimowej procedurze recenzyjnej. Do publikacji są zaproszeni wszyscy autorzy, zwłaszcza zaś ci, którzy mają do zaproponowania teksty naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, w tym przede wszystkim humanistycznym lub społecznym. Jednak wszystkie ciekawe i nowatorskie teksty są przyjmowane bardzo chętnie.

Główną ambicją czasopisma jest wydawanie tekstów nowatorskich i ciekawych. Czasopismo będzie wnioskowało w najbliższym możliwym terminie o poddanie recenzji przez MNiSW tak, aby otrzymać punkty ministerialne dla swoich autorów.

2019: w skład koła naukowego wchodzą:

 • Krzysztof Jaworski – prezes
 • Igor Korczak-Kubalski – wiceprezes
 • Iga Marczyńska – sekretarz
 • Konrad Rokicki – skarbnik
 • Albert Kozik
 • Dominika Kuna
 • Łukasz Kożuchowski
 • Tomasz Detlaf

Stanowiska w redakcji:

 • Krzysztof Jaworski – redaktor naczelny
 • Igor Korczak-Kubalski – zastępca redaktora naczelnego
 • Iga Marczyńska – sekretarz redakcji

Czasopismo studentów MISH wydawane w zamierzchłej przeszłości, ostatnio zmartwychwstałe pod postacią półrocznika. Kiedyś tworzone z intencją nieco bardziej luźnoeseistyczną, obecnie stawia na twardą (choć oczywiście niepozbawioną polotu!) naukę z dziedzin społecznych i humanistycznych.

Dawną stronę podziwiać można o tu (niestety proces sukcesji wciąż trwa), zaś nową, mamy nadzieję tymczasową tutaj. Wspólny profil facebookowy jest natomiast dostępny tuuuu.