Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną to stała i niezmienna od lat inicjatywa Samorządu. I edycja odbyła się w roku 2009. Specjalna Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych ocenia prace roczne nadesłane przez chętnych Mishowców. Komisja bierze pod uwagę wartość merytoryczną, warsztat naukowy autora, a w szczególności stopień interdyscyplinarności.

EDYCJA XII

Regulamin 

Komisja konkursowa:

 • Dr Jacek Lewkowicz (Wydział Nauk Ekonomicznych)
  specjalista w zakresie ekonomii politycznej
 • Prof. Marcin Napiórkowski (Instytut Kultury Polskiej)
  semiotyk kultury, badacz mitów
 • Prof. Jakub Urbanik (Wydział Prawa i Administracji)
  prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego
 • Prof. Tomasz Wiśniewski (Instytut Filozofii)
  historyk filozofii, znawca dzieł Karola Marksa

Wyniki konkursu:

I miejsce za pracę “Od enciclopedia concreta do leksykonu natury: wczesnonowożytne muzea, encyklopedie i dwie tradycje naukowe” należy się Ewie Zakrzewskiej – serdecznie gratulujemy!

II miejsce za pracę “Szekspirowska monarchia prawa na przykładzie Ryszarda II” wędruje do Mateusza Wojdy – gratulacje!

III miejsce za pracę “Ciągłość i zerwanie, czyli człowiek w obliczu obietnicy” zajmuje Katarzyna Bogusz – również gratulujemy!


EDYCJA XI

Regulamin 

Komisja konkursowa:

 • Dr Marcin Romanowicz (Przewodniczący Komisji Konkursowej)
 • Dr Ewa Majewska
 • Dr hab. Jakub Urbanik
 • Dr Sebastian Szymański

Wyniki konkursu:

I miejsce – JEDNOSTKA I KRYZYS JA WOBEC TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W POLSCE PO 1989 ROKU NA PRZYKŁADZIE FILMU „ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI“; Łukasz Kiełpiński

II miejsce – The legal status of an unaccompanied minor at the external EU border under EU law; Magdalena Jacyna

III miejsce – Komisja nie przyznała nagrody.  Wyróżnienie specjalne (za publikację w czasopiśmie “Praktyka Teoretyczna”nr 3(29)/2018)  – Ciągłość czy zerwanie? Przyczynek do rozważań na temat historii polskiej myśli socjalistycznej XIX wieku; Jan Kozubowski

Wyróżnienia:

Gdzie jest ból? Problem lokalizacji bólu w wybranych koncepcjach filozoficznych, Ida Miczke

– O statusie logicznym tez filozoficznych, Michał Sałach


EDYCJA X

Samorząd Studentów Kolegium MISH UW pragnie najserdeczniej zaprosić i zachęcić do brania udziału w X Konkursie na Najlepszą Pracę Roczną! Znowu idziemy w bój! Prace można nadsyłać do 4 grudnia 2017 r.  na adres samomish@gmail.com z tagiem [Konkurs] w tytule. Wyniki ogłoszone zostaną podczas MISHowej Wigilii! W tym roku oprócz totalnie fajnych i książkowych nagród proponujemy publikację prac, pozytywnie ocenionych przez Komisję, w naukowym czasopiśmie Kolegium MISH UW “Mishellanea”.

Komisja Konkursowa:

 • dr hab. Tomasz Wiśniewski (przewodniczący Komisji)
 • dr hab. Jan Potkański
 • prof. UW dr hab. Andrzej Waśkiewicz
 • prof. UW dr hab. Jakub Urbanik

Wyniki konkursu:

 1. I miejsce – Emilia Sieczka (“Studium z genealogii i konsolidacji klasy średniej w Polsce socjalistycznej i posocjalistycznej”)
 2. II miejsce – Kamil Watkowski (“Hystoria Sancre Katherine z XII-wiecznego pontyfikatu płockiego”)
 3. III miejsce – Stanisław Jędrczak (“Pośmiertne interesy osoby”)


Edycja IX

Nie było (pomylona numeracja) 🙁


Edycja VIII

Miłe i Mili! Kontynuując chwalebną tradycję, i w tym roku organizujemy (ósmą już!) edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną. Gorąco zachęcamy do nadsyłania swoich – z pewnością wybitnych i interdyscyplinarnych – prac do 27.11.2016 r. Należy je wysłać na adres mailowy samorządu (samomish@gmail.com) w formacie elektronicznym i podpisywać wymyślonym przez Was “godłem” (może to być dowolne słowo, które nie pozwoli na błyskawiczną identyfikację Waszych tożsamości). W treści e-maila prosimy o zamieszczenie swoich danych: imienia i nazwiska oraz roku studiów. Zwycięzcy i wyróżnieni nagrodzeni zostaną na naszej mishowej wigilii. Gwarantujemy atrakcyjne nagrody i chwałę po wsze czasy. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Skład szanownego jury:

 • Prof. Andrzej Waśkiewicz (IS UW)
 • Prof. Urszula Augustyniak (IH UW)
 • Dr hab. Aneta Pieniądz (IH UW)
 • Dr Wiesław Staśkiewicz (WPiA UW)

Wyniki VIII Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną:

 1. I miejsce – Adam Krzysztof Pawłowski, za pracę pod tytułem: “Czy trwały pokój w al-Sham (Großraum Syria und Nord Irak) jest możliwy? Zagadnienia religii, polityki i prawa w państwach regionu.”
 2. II miejsce (ex aequo) – Maciej Bednarski za pracę pod tytułem: “O przekładzie standardowym dla logiki modalnej i jego zastosowaniu” i Jan Błoński za pracę pod tytułem: “Rzeczy ostateczne w kazaniach Jacka Liberiusza”

  Edycja VII

  Chcąc kontynuować dobrą tradycję i w tym roku zorganiujemy konkurs na najlepszą pracę roczną. Serdecznie zachęcamy więc do zgłaszania Waszych wspaniałych i wybitnych prac! Zwycięzcy i wyróżnieni nagrodzeni zostaną na naszej mishowej wigilii, rozświetlając ją blaskiem swej chwały. Ponadto gwarantujemy atrakcyjne nagrody, w szeczgólności publikację najlepszej pracy w reaktywowanych “Mishellaneach”!  Na prace czekamy do 25.11.2015 r. Należy je przesyłać w formacie elektronicznym i podpisywać wymyślonym przez Was “godłem” (może to być dowolne słowo, które nie pozwoli na błyskawiczną identyfikację Waszych tożsamości) na adres samomish@gmail.com. W treści maila zamieśćcie natomiast swoje dane: imię, nazwisko, rok studiów. Gorąco zapraszamy do udziału!


  EDYCJA VI

  Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną stał się pełnoprawną mishową tradycją. Jak zawsze na najlepsze prace roczne czeka moc nagród – pula nagród w tym roku wyniesie 500 zł. Praca nagrodzona pierwszym miejscem zostanie również opublikowana. “Mishellanea” umarły co prawda śmiercią naturalną (choć chodzą pogłoski temu przeczące), zwycięska praca zostanie jednak opublikowana na stronie ZSS MISH UW. Szósta edycja wprowadza pewne zmiany w dotychczas obowiązującym regulaminie. Komisja nie będzie już mogła odrębnie oceniać prac zgłoszonych przez studentów studiów I stopnia oraz prac zgłoszonych przez studentów studiów II stopnia. By zapewnić obiektywizm podczas oceny prac, plik z pracą roczną należy zatytułować godłem. Godło zawiera do 20 znaków, składa się z dowolnych liter i/lub cyfr oraz brzmi inaczej niż imię lub nazwisko Autora. Godło powinno znaleźć się także w samym dokumencie i stanowić jedyny podpis na Pracy. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą przyjmowane.

  Pracę wysyłamy w formie elektronicznej na adres Samorządu (samomish@gmail.com) do 30 listopada 2014. Jest to termin nieprzekraczalny. W treści maila należy podać godło oraz dane Autora pracy: imię, nazwisko, rok studiów.  Wyniki zostaną ogłoszone podczas Mishowej Wigilii, przed Świętami Bożego Narodzenia.


  EDYCJA V

  W tym roku praca roczna po raz ostatni będzie miała wartość 5 ECTS. Pięknie się to składa, nie tylko ze względu na ograniczenia ECTS-owe, ale także z powodu jubileuszowej, już piątej, edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną. Mimo wielkich zmian w Kolegium regulamin Konkursu pozostaje bez większych rewolucji. Na najlepsze prace roczne czeka moc nagród i publikacja. Publikacja to rzecz niemała (punkty->stypendia->bogactwo), dlatego Rada Samorządu postanowił w tym roku zmodyfikować jej formułę. Do wyboru będzie publikacja w wersji papierowej, jak dotychczas w “Mishellaneach”, albo w wersji elektronicznej w repozytorium na stronach Samorządu.

  Prace, wraz z recenzją, składamy wyłącznie w formie elektronicznej – należy je wysłać do 15 października 2013 na adres Samorządu (samomish@gmail.com). 15 października to termin absolutnie ostateczny. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia, prawdopodobnie i tradycyjnie, na mishowym spotkaniu przed Świętami Bożego Narodzenia.


  EDYCJA IV

  Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną, edycja IV, rusza z kopyta! W tym roku przewidujemy wyjątkowo sute nagrody, przy których te 5 ECTS płotkę stanowią. W tym roku prace, wraz z recenzją, składamy wyłącznie w formie elektronicznej – należy je wysłać do 15 października 2012 na adres Samorządu (samomish@gmail.com). 15 października to dedlajn absolutnie ostateczny. Wyniki zostaną ogłoszone do 23 grudnia 2012, a więc, prawdopodobnie i tradycyjnie, na mishowej wigilii (/spotkaniu przed feriami grudniowymi). Prac przyszło dużo.

  Komisja konkursowa

  • prof. dr hab. Piotr Wilczek (przewodniczący)
  • dr hab. prof. UW Krzysztof Rutkowski
  • dr Marta Bucholc


  EDYCJA III

  Znów! Prace (wraz z recenzją) można składać w formie papierowej i elektronicznej. W papierowej – do Sekretariatu MISH do 17 października 2011, a w ekologicznej – na adres samomish@gmail.com, też do 17-ego, do północy.

  Komisja Konkursowa

  • Prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki
  • Prof. dr hab. Piotr Wilczek
  • Dr hab. Andrzej Waśkiewicz

  Nagroda główna

Sebastian Różycki za pracę pt. “Lekarz wiejski Franza Kafki w ujęciu Kojiego Yamamury” ze względu na umiejętność interpretacji łączącą metodologie filmoznawczą, literaturoznawczą i psychoanalityczną, co dało rezultat w postaci pracy w wysokim stopniu interdyscyplinarnej.

 1. Wyróżnienia

Paweł Grad za pracę pt. “Lebenswelt jako kosmos” za wnikliwość w drążeniu trudnego i nieoczywistego tematu;

Krzysztof Tyszka za pracę pt. “Pound / Bataille. Contra usuraza” wyczerpujące ujęcie jednej idei z odwołaniem do źródeł różnego rodzaju.


 1. EDYCJA II

  Niniejszym ogłaszamy II edycję! 5 ectsów i wpis w rubryce “zaliczenie” to nie wszystko, co da się wyciągnąć z pracy rocznej. Znacznie więcej zapewnia Samorząd i Komisja Konkursowa. Prace roczne proszę składać do poniedziałku 4 października 2010 w Sekretariacie Kolegium MISH.

  Najlepsze prace zostaną opublikowane w “Mishellaneach”. Pismo posiada numer ISSN, więc publikacja liczy się przy różnych stypendiach, a i do CV można ją wpisać. Do tego zwycięzcy dostaną bony do Prusa.

  And the Oscar goes to…

  1. Daniel Kontowski (II rok) za pracę “Prorok Peeperkorn w świetle pism Georga Simmla”.

  Komisja Konkursowa

  • Dr hab. Andrzej Waśkiewicz (przewodniczący)
  • Dr Marta Bucholc


  EDYCJA I

  Rada Samorządu Studentów Kolegium MISH serdecznie zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w „Konkursie na najlepsza pracę roczną”. Komisja Konkursowa w ocenie nadesłanych prac kierować się będzie głównie ich wartością merytoryczną, poziomem interdyscyplinarności i warsztatem naukowym autora. Promowane będą w szczególności prace zbierające doświadczenia z kilku dziedzin. Nagrodami w konkursie będą bony na zakup książek w Księgarni im. Bolesława Prusa w wysokości ok. 150 zł oraz publikacja na łamach pisma „Mishellanea”.

  Nadesłane prace roczne zostaną podzielone na kategorie. Dokładna ich liczba i zakres tematyczny zostaną ustalone na podstawie nadesłanych prac. Wstępnie planuje się podział na trzy dziedziny: społeczną, humanistyczną i varia. W każdej z kategorii zostanie przyznana równorzędna nagroda.

  Prace konkursowe będą przyjmowane od 14 do 30 września. Wymagana będzie recenzja pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora. Pracę należy oddać w wersji papierowej w trzech egzemplarzach. Teksty będą przyjmowane w budynku Samorządu Studentów, przy Małym Dziedzińcu (KP 20, piętro I, pokój 106/dawny 20, malowane drzwi) w teczce oznaczonej napisem “MISH”. Komisja wybierze najlepsze prace do 15 listopada 2009.

  Komisja Konkursowa

  • Prof. Andrzej Makowiecki (przewodniczący)
  • Prof. Piotr Wilczek
  • Dr hab. Andrzej Waśkiewicz

  Zwycięzcy

  1. I nagroda ex aequo – Jan Czarnecki oraz Maciej Gnyszka
  2. II nagroda – Szymon Zaręba