16 marca 2023

Komisje samorządowe

Komisja Rzeczniczki praw studenta na MISH

Przewodnicząca Komisji RPS, obok Komisji nauki, udziela studentom pomocy merytorycznej w zakresie praktyki studiowania. Komisja kontaktuje się z zastępcą Dyrektora Kolegium ds. studenckich w celach wyjaśniania kwestii spornych, a także w celu wyjaśnienia niejasnych praktyk studenckich. Komisja RPS może interweniować w sprawach jawnie łamiących postanowienia Regulaminu Studiów na UW lub Organizacji Studiów w Kolegium MISH.

Członkinie Komisji RPS w kadencji 2022/23:

  1. Iga Karasińska – przewodnicząca (mail)

(zdjęcie)

  1. Wiktoria Kokoszka
  2. Hanna Szydłowska

Komisja nauki

Komisja nauki zajmuje się przede wszystkim kwestiami dotyczącymi dydaktyki i ruchu naukowego w Kolegium MISH. Koordynuje konkursy grantowe od strony studenckiej, współorganizuje konferencję oraz przygotowuje i aktualizuje poradniki dla studentów i kandydatów.

Przewodniczący Komisji nauki w kadencji 2022/23 – Mateusz Grzyb


Komisja Kultury

Komisja Kultury przeprowadza wydarzenia kulturalne oraz zachęca i umożliwia studentom MISH korzystanie z nich. Inicjujemy samodzielnie spotkania literackie, filmowe i muzyczne (również zdalnie), które stanowią okazję do zaprezentowania własnej twórczości oraz wspólnego spędzenia czasu. Ponadto, współpracujemy z teatrami, zapewniając osobom studenckim darmowe wejściówki na sztuki czy wystawy.

Przewodnicząca Komisji Kultury w kadencji 2022/23 – Wiktoria Maciuba (mail)