Wiceprzewodnicząca Rady zastępuje przewodniczącego Rady w zakresie przez niego określonym i wykonuje zadania przez niego zlecone. Skupia się na zarówno regularnej, jak i doraźnej pomocy oraz aktywnym zaangażowaniu w działalność innych sekcji. Dba o to, żeby każda chętna osoba mogła zaangażować się w działania i projekty RSSu.