Zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony Uniwersytetu Warszawskiego, na której znajdziecie ważne aktualności dotyczące studiów na UW!

Obowiązujące akty prawne:

  1. Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim z dnia 19 czerwca 2019 r.

2. Statut Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

5. Aktualną organizację roku akademickiego znajdziecie zawsze tutaj

6. Regulamin domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r.

7. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r.

8. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r.

9. Kodeks Etyki Studenta UW