Do głównych zadań Sekcji należy zewnętrzna promocja naszego Kolegium. Do jednych z jej najbardziej popularnych projektów należy akcja MISH w szkołach, w ramach której studenci odwiedzają licea i opowiadają o tajnikach MISHowania, niejednokrotnie po raz pierwszy informując o możliwości wybrania takiej ścieżki edukacji. Sekcja Promocji reprezentuje MISH także na większych wydarzeniach, takich jak Dzień Otwarty UW czy Studia na Horyzoncie.