Działalność Sekcji Informacji polega przede wszystkim na informowaniu MISHowców o działaniach samorządu (naszego, lecz także centralnego) oraz wydarzeniach związanych z naszym uniwersytetem.