Rzeczniczka Praw Studenta w Kolegium MISH udziela studentom pomocy merytorycznej w zakresie praktyki studiowania. Rzeczniczka kontaktuje się z zastępcą Dyrektora Kolegium ds. studenckich w celach wyjaśniania kwestii spornych, a także w celu wyjaśnienia niejasnych praktyk studenckich. RPS może interweniować w sprawach jawnie łamiących postanowienia Regulaminu Studiów na UW lub Zasad Studiowania w Kolegium MISH.