Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę jednostki na zewnątrz. Jest też z urzędu członkiem Rady Dydaktycznej Kolegium MISH oraz członkiem Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.