Rada Kolegium MISH to organ istniejący do roku akademickiego 2019/20. Do jej zadań należało ustalanie kierunków działania Kolegium, ocenianie działalności na podstawie sprawozdania Dyrektora Kolegium, opiniowanie stanu finansowego Kolegium, ustalanie zasad i trybu rekrutacji na studia w Kolegium, a także ustalanie kwestii związanych z praktyką studiowania (tworzenie i realizacja planów studiowania, ocena programów nauczania w danych jednostkach oraz przedmiotów obowiązkowych zapisanych w Zasadach Studiowania). Rada uchwalała Zasady Studiowania w Kolegium oraz inne dokumenty regulujące pracę oraz studia na MISH-u.

W roku akademickim 2019/20 odbyły się ostanie wybory do Rady Kolegium, jednak również od tego samego roku, zgodnie z nowymi przepisami na Uniwersytecie, Rada przestała funkcjonować.