Rok akademicki 2019/2020

Parlament Studentów UW

 • Kasia Wardzyńska

Senat UW

 • Anna Chabiera

Komisja prawno-regulaminowa

 • Anna Chabiera

Komisja rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Antoni Łukasik (wiceprzewodniczący)

Komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów UW

 • Stanisław Zabandżała

Kolegium Elektorów UW

 • Anna Chabiera
 • Stanisław Zabandżała

Rzecznik Praw Studenta UW

 • Kasia Wardzyńska

Konsultantka ds. przemocy seksualnej na UW

 • Antonina Lewandowska

ARCHIWUM

Rok akademicki 2018/2019

Parlament Studentów UW

 • Maciej Bednarski

Komisja rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Anna Chabiera

Rok akademicki 2017/2018

Parlament Studentów UW

 • Piotr Drygas
 • Konstanty Ramotowski

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Paweł Lenartowicz

Rok akademicki 2016/2017

Parlament Studentów UW

 • Ryszard Jamka (Marszałek Parlamentu Studentów UW)
 • Paweł Zalewski (Komisja Prawno-Regulaminowa, Odwoławczy Sąd Koleżeński)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów UW

 • Monika Helak

Sąd Koleżeński Samorządu Studentów UW

 • Monika Helak

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

 • Natalia Woszczyk – przewodnicząca
 • Anna Chabiera
 • Marta Gospodarczyk
 • Pamela Młynarczyk
 • Joanna Nawrotkiewicz

Rok akademicki 2015/2016

Parlament Studentów UW

 • Ryszard Jamka (Komisja Prawno-Regulaminowa)

Senat UW

 • Monika Helak
 • Rafał Smoleń

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów UW

 • Monika Helak
 • Kacper van Wallendael

Kolegium Elektorów UW

 • Agnieszka Grzybowska
 • Monika Helak
 • Ryszard Jamka
 • Rafał Smoleń
 • Łukasz Krawiranda
 • Joanna Ucińska
 • Kacper Van Wallendael
 • Natalia Wojciechowska

Rok akademicki 2014/2015

Parlament Studentów UW

 • Monika Helak (Komisja ds. budżetu i finansów, Sąd Koleżeński)

Senat UW

 • Mateusz Mrozek (od 04.12.2014)
 • Rafał Smoleń (od 04.12.2014)

Komisja Prawno-Statutowa

 • Rafał Smoleń (od 17.12.2014)

Komisja ds. Badań Naukowych

 • Gabriel Klimont (od 17.12.2014)

Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 • Przemysław Brzuszczak (od 17.12.2014)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów UW

 • Monika Helak (od 17.12.2014)
 • Przemysław Brzuszczak (od 17.12.2014)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów UW

 • Rafał Smoleń (od 17.12.2014)

Kolegium Elektorów UW

 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak

Rada Konsultacyjna ds. SRN przy JM Rektorze UW

 • Michał Stefaniak

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów UW

 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący od 27.04.2012)

Parlament Studentów RP

 • Mateusz Mrozek – Przewodniczący (od 1.01.2015)

Rok akademicki 2013/14

Parlament Studentów UW

 • Rafał Smoleń (od maja 2014 r. członek Komisji Prawno-Regulaminowej PS UW)

Senat UW

 • Piotr Müller (od 5.12.2012)
 • Nikodem Rycko – z grona doktorantów

Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 • Rafał Smoleń (od 12.12.2012)

Komisja Prawno-Statutowa

 • Piotr Müller (od 12.12.2012)

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów UW

 • Rafał Smoleń

Kolegium Elektorów UW

 • Barbara Banasik
 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak
 • Nikodem Rycko – z grona doktorantów

Rada Konsultacyjna ds. SRN przy JM Rektorze UW

 • Przemysław Brzuszczak (do 31.12.2013)
 • Sebastian Wijas (od 1.01.2014)

Rada Biblioteczna UW

 • Daniel Brzeszcz (do listopada 2013)

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Sandra Miecznik – Przewodnicząca Komisji Finansowej (do listopada 2013)

Odwoławcza Komisja Stypendialna UW

 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący od 27.04.2012)

Parlament Studentów RP

 • Piotr Müller – Przewodniczący (od 1.01.2013)

Rok akademicki 2012/13

Parlament Studentów UW

 • Piotr Müller – Komisja Prawno-Regulaminowa PS UW, Odwoławczy Sąd Koleżeński

Senat UW

 • Piotr Müller (od 5.12.2012)
 • Nikodem Rycko – z grona doktorantów

Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

 • Rafał Smoleń (od 12.12.2012)

Komisja Prawno-Statutowa

 • Piotr Müller (od 12.12.2012)

Kolegium Elektorów UW

 • Barbara Banasik
 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak
 • Nikodem Rycko – z grona doktorantów

Rada Konsultacyjna ds. SRN przy JM Rektorze UW

 • Przemysław Brzuszczak

Rada Biblioteczna UW

 • Daniel Brzeszcz

Rada Wydziału “Artes Liberales” – stali goście

 • Rafał Smoleń
 • Monika Helak

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Sandra Miecznik (Przewodnicząca Komisji Finansowej)

Odwoławcza Komisja Stypendialna UW

 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący od 27.04.2012)

Parlament Studentów RP

 • Piotr Müller – Przewodniczący (od 1.01.2013)

Rok akademicki 2011/12

Parlament Studentów UW

 • Edyta Prociak

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Maciej Kensicki

Senatorzy UW

 • Piotr Müller
 • Barbara Banasik
 • Nikodem Rycko – z grona doktorantów

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 • Barbara Banasik (od 18.01.2012)

Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

 • Edyta Prociak (od 18.01.2012)
 • Monika Ruzik (do 18.01.2012)

Komisja Prawno-Statutowa

 • Piotr Müller
 • Nikodem Rycko – z grona doktorantów

Kolegium Elektorów UW

 • Barbara Banasik
 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak
 • Nikodem Rycko – z grona doktorantów

Komisje egzaminacyjne

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia: Ryszard Bobrowicz, Daniel Brzeszcz, Antoni Gustowski, Krzysztof Jabłoński, Paweł Jędral, Franciszek Kalinowski, Gabriel Klimont, Magdalena Kolczyńska, Jarosław Kopeć, Łukasz Krawiranda, Wiktor Marczyk, Sandra Miecznik, Agnieszka Pisarek, Rafał Smoleń, Alicja Urbanik, Anna Wilanowska, Michał Zdunik

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia: Jan Czarnecki, Krzysztof Jabłoński, Izabela Prager

Komisja ds. Rekomendacji w Kolegium MISH UW

 • Daniel Brzeszcz
 • Rafał Smoleń

Pozostali członkowie Komisji: dr hab. Andrzej Waśkiewicz, doc. dr Anna Rosner

Rada Konsultacyjna

 • Stanisław Płotek-Niecikowski
 • Edyta Prociak (z rekomendacji WPiA) (do 31.12.2011)

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Piotr Müller (Przewodniczący)
 • Barbara Banasik (Przewodnicząca Komisji Finansowej)
 • Edyta Prociak (Przewodnicząca Komisji Socjalnej, do I kwartału 2012)

Odwoławcza Komisja Stypendialna UW

 • Maciej Kensicki (Przewodniczący, do 20.04.2012)
 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący, od 27.04.2012)

Rok akademicki 2010/11

Parlament Studentów UW

 • Piotr Müller

Senatorzy UW

 • Barbara Banasik
 • Piotr Müller

Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych

 • Monika Ruzik (do 15.12.2010, jako studentka WPiA)

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 • Piotr Müller (do 15.12.2010)

Komisja Prawno-Statutowa

 • Łukasz Dziamski (do 15.12.2010)
 • Piotr Müller (od 15.12.2010)

Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

 • Monika Ruzik (od 15.12.2010, już jako studentka MISH)

Komisje egzaminacyjne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia: Tamara Allina, Marcin Barański, Daniel Brzeszcz, Antoni Gustowski, Karolina Jankowska, Paweł Jędral, Katarzyna Piwko, Rafał Smoleń, Anna Stankiewicz, Kazimierz Ujazdowski
 • W postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia: Przemysław Gumiela, Mikołaj Kozak, Bogna Olszewska

Komisja ds. Rekomendacji w Kolegium MISH UW

 • Edyta Prociak

Pozostali członkowie Komisji: dr Andrzej Waśkiewicz, doc. dr Anna Rosner

Rada Konsultacyjna

 • Wawrzyniec Gilewski
 • Edyta Prociak (z rekomendacji WPiA)

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Piotr Müller (Przewodniczący)
 • Barbara Banasik (Przewodnicząca Komisji Finansowej)

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

 • Mikołaj Kozak – przewodniczący
 • Szymon Gruda
 • Anna Rzeźnik

Odwoławcza Komisja Stypendialna Samorządu Studentów UW

 • Maciej Kensicki

Zarząd Samorządu Doktorantów UW

 • Nikodem Rycko

Rok akademicki 2009/10

Parlament Studentów UW

 • Tomasz Królasik

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący)

Senat UW

 • Łukasz Dziamski
 • Piotr Müller

Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych

 • Monika Ruzik (od 16.12.2009, jako studentka WPiA)

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 • Piotr Müller (od 16.12.2009)

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW

 • Tomasz Lewiński (do 15.12.2009)

Komisja Prawno-Statutowa

 • Łukasz Dziamski
 • Monika Ruzik (do 15.12.2009, jako studentka WPiA)

Komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów UW

 • Piotr Müller

Rada Konsultacyjna

 • Agnieszka Sztoldman

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Mielniczuk (Przewodniczący Komisji Finansowej)
 • Piotr Müller (Przewodniczący Komisji Promocji i Informacji, rzecznik prasowy Zarządu)

 Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Janyst (Wiceprzewodniczący, do grudnia 2009)
 • Piotr Moskała

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

 • Adam Ciołek – przewodniczący
 • Bogna Olszewska
 • Szymon Gruda

Rok akademicki 2008/09

Parlament Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej)

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Monika Ruzik (Przewodnicząca)
 • Adam Puchalski
 • Nikodem Rycko

Senat UW

 • Łukasz Dziamski
 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Komisja Prawno-Statutowa

 • Łukasz Dziamski (od 17.12.2008)
 • Monika Ruzik (od 17.12.2008)

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW

 • Tomasz Lewiński (od 17.12.2008)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów UW

 • Szymon Czerkawski
 • Piotr Pomianowski

Elektorzy studenccy UW

 • Szymon Czerkawski
 • Łukasz Dziamski
 • Tomasz Lewiński
 • Adam Puchalski
 • Monika Ruzik

Rada Konsultacyjna

 • Przemysław Gumiela

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący)
 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawnej, do kwietnia 2009)
 • Piotr Müller (Przewodniczący Komisji Prawnej, od kwietnia 2009)

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Agnieszka Sztoldman

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

 • Agnieszka Sztoldman
 • Łukasz Jagiełłowicz
 • Anna Andruszkiewicz

Zarząd Fundacji UW

 • Tomasz Lewiński

Rok akademicki 2007/2008

Parlament Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej)
 • Tomasz Lewiński

Senat UW

 • Tomasz Lewiński (z urzędu)
 • Piotr Pomianowski

Komisja Prawno-Statutowa Senatu UW

 • Łukasz Dziamski

Elektorzy studenccy UW

 • Szymon Czerkawski
 • Łukasz Dziamski
 • Piotr Golędzinowski
 • Tomasz Janyst
 • Tomasz Lewiński
 • Adam Puchalski
 • Monika Ruzik

Rada Konsultacyjna

 • Daniel Dydak
 • Oktawian Kuc

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący)
 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawnej)

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Szymon Czerkawski
 • Tomasz Janyst

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Adam Puchalski
 • Monika Ruzik (Wiceprzewodnicząca, jednostka macierzysta: WPiA)
 • Nikodem Rycko

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

Rok akademicki 2006/2007

Parlament Studentów UW

 • Tomasz Lewiński
 • Łukasz Piesiewicz
 • Jakub Zbrzeżny

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Adam Puchalski

Senat UW

 • Piotr Pomianowski

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący Sekcji Prawnej)
 • Jakub Zbrzeżny (Przewodniczący Komisji Studenckiej)

Komisja Studencka Zarządu Samorządu Studentów UW

 • Aneta Popiel (Przewodnicząca Zespołu ds. Studenckiej Działalności Społecznej)
 • Adam Puchalski (Przewodniczący Zespołu ds. Studiów Międzywydziałowych)
 • Monika Ruzik (Przewodnicząca Zespołu Prawniczego)

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Krzysztof Brejza
 • Szymon Czerkawski
 • Filip Konopczyński
 • Michał Sutowski
 • Dawid Żołądecki

Parlament Studentów RP

 • Łukasz Piesiewicz

Rok akademicki 2005/06

Parlament Studentów UW

 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej)
 • Piotr Pomianowski

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Piotr Pomianowski

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Piotr Golędzinowski

Rok akademicki 2004/2005

Parlament Studentów UW

 • Krzysztof Brejza (Wicemarszałek)
 • Piotr Pomianowski

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Piotr Pomianowski

Zarząd Tymczasowy Samorządu Studentów UW

 • Krzysztof Brejza (członek, dwukrotnie)
 • Piotr Pomianowski (Przewodniczący)

Parlament Studentów RP

 • Piotr Pomianowski

Rok akademicki 2003/2004

Parlament Studentów UW

 • Krzysztof Brejza
 • Piotr Pomianowski

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Adam Puchalski

Rok akademicki 2002/2003

Parlament Studentów UW

 • Łukasz Piesiewicz

Parlament Studentów RP

 • Łukasz Piesiewicz