Komisja Rewizyjna to kolegialny organ, którego zadania koncentrują się wokół kontroli działań członków Rady Samorządu Studentów Kolegium MISH. Ocenie komisji podlega legalność, staranność, celowość oraz ogólna gospodarność i wydajność pracy RSS. Do jej obowiązków należy stałe monitorowanie inicjatyw i wydarzeń, uczestniczenie w posiedzeniach RSS oraz publikowanie raportów. Członkowie komisji są wybierani spośród studentów Kolegium na roczną kadencję. Kompetencje KomRew-u określone są w Regulaminie Samorządu Studentów Kolegium MISH.

Samorząd MISH-u jako jedyny na całym Uniwersytecie Warszawskim posiada jednostkową komisję rewizyjną.

Regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej

Rok akademicki 2018/2019

 • Borys Taniewski – Przewodniczący
 • Oliwia Mandrela – Wiceprzewodnicząca
 • Maria Dmitruk – Sekretarz

Raport Komisji Rewizyjnej podsumowujący kadencję 2018/2019 r. cz. I
Raport Komisji Rewizyjnej podsumowujący kadencję 2018/2019 r. cz. II


Rok akademicki 2017/2018

 • Dominika Kuna – Przewodnicząca
 • Anna Chabiera – Wiceprzewodnicząca
 • Joanna Piskorz – Sekretarz

Raport Komisji Rewizyjnej do 11.02.2018 r.
Raport Komisji Rewizyjnej do 11.07.2018 r.
Raport Komisji Rewizyjnej podsumowujący kadencję 2017/2018
Uchwała 1/2018 powołanie Komisji Rewizyjnej na rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2016/2017

 • Bartosz Cheda – przewodniczący
 • Łukasz Kożuchowski – wiceprzewodniczący
 • Aleksandra Wójtowicz – sekretarz

Raport Komisji Rewizyjnej od 20.03.2017 r.
Raport Komisji Rewizyjnej podsumowujący kadencję 2016/2017
Komentarz Rzecznika Praw do Studenta do raportu KR
Oświadczenie KR do komentarza RPS do raportu KR
Komentarz RPS do oświadczenia KR do komentarza RPS do raportu KR

Rok akademicki 2015/2016

 • Magdalena Front – przewodnicząca
 • Przemysław Mroczkowski – wiceprzewodniczący
 • Bartosz Cheda – sekretarz

Raport Komisji Rewizyjnej do 9.04.2016 r.
Raport Komisji Rewizyjnej do 30.06.2016 r.
Raport Komisji Rewizyjnej podsumowujący kadencję 2015/2016

 Rok akademicki 2014/2015

 • Artur Kula – przewodniczący
 • Przemysław Mroczkowski – wiceprzewodniczący
 • Marcin Kozak – sekretarz