Do kiedy?

Do ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego danego roku akademickiego trzeba złożyć w sekretariacie kilka dokumentów, aby można było rozliczyć rok (nazywany również etapem).

Oceny i podpięcia

Rozliczenie następuje stopniowo. Najpierw należy upewnić się, że posiadamy wszystkie oceny w USOS-ie – chodzi tutaj o oceny z przedmiotów, które podpięte są pod rozliczany etap studiów. Jeżeli przedmiot podpięty jest tylko pod program, to ocena z niego lub jej brak nie wpływa na rozliczenie roku.

Recenzja pracy rocznej

Należy mieć napisaną pracę roczną. Tutor musi wypełnić formularz recenzji i podpisać się pod nim. Jeżeli recenzentem pracy rocznej jest inna osoba niż tutor, to ten ostatni i tak musi się pod tą recenzją podpisać na potwierdzenie akceptacji tej recenzji. Recenzję zanosimy do sekretariatu. Tekst pracy rocznej, w formacie pdf lub doc, wysyłamy mailowo do sekretariatu.

Rozliczenie z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie

Kolejnym dokumentem do rozliczenia roku jest rozliczenie z BUW-em. Wszyscy studenci Kolegium MISH mogą korzystać z elektronicznego rozliczenia z BUW. W tym celu należy przesłać mail do sekretariatu z prośbą o aktywowanie obiegówki (osoby, które kończą studia) lub o aktywowanie obiegówki skróconej (osoby, które rozliczają rok). Uwaga na nazewnictwo – to bardzo istotne, żeby nie skomplikować sobie sytuacji w systemie.

Warto wiedzieć, że aby dostać rozliczenie z BUW, nie trzeba oddawać wypożyczonych woluminów. Wystarczy, że żaden z nich nie jest “przeterminowany”, czyli nie zalegamy z opłatami. Oddawać muszą tylko ci, co planują się obronić. Warto jednak sprawdzić, czy musimy oddawać, jeśli obrona nie oznacza zakończenia studiów na danym etapie (a więc np. wtedy, gdy robimy MISH w trybie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich, a bronimy licencjat).

Jeżeli spełniliście wszystkie powyższe warunki, to dajcie znać pracownikom sekretariatu, że jesteście gotowi do rozliczenia roku (może być mailowo). Za kilka dni zostaniecie wpisani na kolejny etap studiów. Nie martwcie się, jeżeli rozliczenie będzie się przeciągać. Czasami sekretariat z różnych przyczyn pracuje wolniej. Martwić powinniście się, jeżeli zbliża się koniec września, a Wy nadal nie macie rozliczonego roku. Wtedy warto przypomnieć się sekretariatowi.

Przedłużenie rozliczenia

Jeśli się nie wyrabiacie, macie za dużo egzaminów, tutor Was unika, itp. – możecie przedłużyć termin składania dokumentów do rozliczenia, nawet do 30 września. W tym celu należy napisać odpowiednie podanie do Dyrektora Kolegium. Jeśli jednak interesuje Was stypendium Ministra, pamiętajcie, że wniosek o stypendium można złożyć dopiero po rozliczeniu roku (w praktyce wystarczy złożenie dokumentów do rozliczenia).

Nie złożyłem/am rozliczenia w terminie. Co teraz?

Student, który nie złożył planów lub dokumentów do rozliczenia roku w terminie, musi napisać podanie z prośbą o ich przyjęcie i wyjaśnić w nim powody opóźnienia. O tym, czy dokumenty przyniesione po terminie zostaną przyjęte decyduje opiekun roku po sprawdzeniu, czy student złożył odpowiednie podanie i uzyskał właściwą zgodę. W razie braku odpowiedniej zgody opiekun roku informuje studenta drogą mailową o nieprzyjęciu planu/dokumentów do rozliczenia roku.  Odmowa przyjęcia dokumentów może stanowić podstawę do niezaliczenia etapu studiów.

Regulaminy

W razie wątpliwości i trudnych sytuacji – polecamy regulaminy w dziale Akty prawne. W sposób szczególny polecamy Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim i Zasady Studiowania w Kolegium MISH.

Wzory dokumentów

Znajdziemy je na stronie Kolegium – o tutaj.